Додав:Oksana Denysyuk|2 лютого 2016 | Вівторок | g. 15:59
Оновлення:Oksana Denysyuk|2 лютого 2016 | Вівторок | g. 16:01


Їдальня знаходиться в "Білому будинку", де у міжвоєнний період знаходилось чимало єврейських організацій, зокрема, Moszaw Skejnim, а також асоціація та шпиталь Варшавського єврейського співтовариства. На правій сходовій клітці, де були входи до амбулаторних та операційних, досі видніються інформаційні написи польською, мовою, на івриті та ідиш. Будівля свого часу не була внесена до реєстру пам'яток, тому зараз вона під загрозою знесення. Втім, тут все одно організовуються зустрічі, лекції та різноманітні читання.


Кошерна їдальня (Білий будинок) (Stołówka koszerna (Biały Budynek)Кошерна їдальня (Білий будинок) (Stołówka koszerna (Biały Budynek)Кошерна їдальня (Білий будинок) (Stołówka koszerna (Biały Budynek)

Address ul. Twarda 6 00-950 Warszawa Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
CityWarszawa
ProvinceМазовецьке
...

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.