Додав: |
Оновлення: |

КОНСУЛЬТАЦІЇ

У Варшаві працює багато організацій та установ, які надають юридичні чи психологічні консультації іноземцям, а також сприяють у пошуку житла. Варто відзначити, що частина цих організацій також надає консультації мігрантам і тим, хто клопоче про отримання статусу біженця.
Нижче наведено список організацій та опис їх діяльності. Детальнішу інформацію про фундації, котрі надають юридичні консультації, можна знайти тут:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lipińska 2woj. Мазовецьке
http://www.wcpr.pl/
poniedziałek - piątek - 8:00-16:00
e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 22 599 71 46 - Dział Integracji Cudzoziemców, Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Ośrodków Wsparcia
тел. 22 599 71 20
факс 225997101
Детальніше >детальний вигляд >

 Pomoc oferowana jest cudzoziemcom, którzy cierpią na objawy depresji, PTSD (post-traumatic stress disorder) zespół stresu pourazowego, gdy mają problemy m. in.  z adaptacją społeczno-kulturową i psychologiczną w nowym środowisku, ze znalezieniem zatrudnienia,  czy problemami wynikającymi ze zmian w strukturze rodziny, konfliktów małżeńskich i międzygeneracyjnych. Dział Integracji Cudzoziemców, Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Ośrodków Wsparcia zajmuje się także udzielaniem pomocy osobom w procesie integracji osobom posiadającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

na parterze budynku - pokoje nr 118 i 119 oraz na I piętrze ? pokój  314
udzielanie pomocy w procesie integracji osobom posiadającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  -Pokój nr 106

UNHCR w Polsce

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
Biuro Krajowe w Polsce
Al. Szucha 13/15 lok. 17, 00-580 Warszawa
woj. Мазовецьке
http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/index.html
e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. (22) 628 69 30
Główne zadanie UNHCR to monitoring sytuacji uchodźców oraz prowadzenie analiz związanych z tematyką migracji.
Детальніше >детальний вигляд >

Biuro UNHCR monitoruje dostęp osób starających się o nadanie statusu uchodźcy do terytorium Polski i procedur azylowych. Prowadzi działania na rzecz poprawy warunków przyjmowania osób objętych ochroną międzynarodową.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa

woj. Мазовецьке
http://interwencjaprawna.pl/
Biuro SIP jest czynne:
w poniedziałki od 12.00 do 16.00
we wtorki od 10.00 do do 16.00
w środy od 10.00 do 19.00
w czwartki od 10.00 do 16.00
w piątki od 10.00 do 16.00
e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. (22) 629-56-91
тел. 22 621 51 65
Organizacja prowadząca Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców świadczące pomoc prawną uchodźcom, osobom starającym się o ten status oraz imigrantom przebywającym w Polsce.
Детальніше >детальний вигляд >

Profesjonalnej i bezpłatnej pomocy prawnej można szukać w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej
( ul. Siedmiogrodzka 5/51).


Stowarzyszenie od lat Interweniuje w przypadkach, gdy naruszane są prawa cudzoziemców, działa na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją.

Prawnicy oraz doradcy Stowarzyszenia pomagają cudzoziemcom odnaleźć się w gąszczu polskich przepisów, wypełniają z nimi wnioski, opisują procedury legalizacyjne, a także sporządzają odwołania od decyzji, skargi do sądów oraz inne pisma prawne.


Prawnicy SIP udzielają również porad w przypadkach łamania praw pracowniczych, dyskryminacji czy przestępstw motywowanych uprzedzeniami.


Porady w Stowarzyszeniu udzielane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim oraz hiszpańskim.

Bezpłatne porady dla cudzoziemców udzielane są przez doświadczonych prawników i doradców

1.    Uchodźcy (ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy i osoby, które uzyskały ochronę międzynarodową) oraz migranci (procedura legalizacyjna)

Porady u doradców i prawników odbywają się od poniedziałku do piątku w biurze SIP po uprzednim zapisie telefonicznym (nie udzielamy porad telefonicznie ani mailowo).
 Zapisy przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-16.00 pod numerami tel.:
739 614 952 (Lycamobile)
880 145 372 (Heyah)

2.    Dyskryminacja na tle rasowym/etnicznym/narodowościowym
Dyżur prawniczki w środę w godz. 13.00-16.00
W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt mailowy: p.mickiewicz@interwencjaprawna.pl

3.    Przestępstwa z nienawiści/przestępstwa rasistowskie
Dyżur prawniczki w poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz wtorek w godz. 11.00-15.00.
W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt mailowy: k.slubik@interwencjaprawna.pl

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY:
Prawnicy uchodźcom
Terrmin realizacji: styczeń 2015 – czerwiec 2015
Celem projektu jest poprawa warunków przyjmowania uchodźców i usprawnienie procedury o nadanie statusu uchodźcy poprzez poprawę dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.
Główne działania realizowane w ramach projektu: świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach, seminaria dla studentów-wolontariuszy, informacja prawna oraz Centrum Wolontariatu.

Bezpieczny Dom
termin realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2016


Celem projektu jest wsparcie procesu integracji migrantów w Warszawie (Stowarzyszenie Interwencje Prawnej – SIP) i Poznaniu (Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – CeBaM) poprzez interdyscyplinarne poradnictwo prawne, integracyjne oraz pomoc tłumaczeniową.
Pomoc SIP skierowana jest do osób szczególnie wrażliwych, najbardziej narażonych na wykluczenie (ofiary przemocy, samotni rodzice, dzieci bez opieki, osoby przewlekle chore i straumatyzowane, migranci w detencji oraz wykorzystywani przez pracodawców).

Równi i Bezpieczni
termin realizacji: 01.03.2014 – 30.04.2016


Projekt skierowany jest doosób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na etniczność, narodowość i orientację seksualną.
W trakcie jego realizacji przewidziano oferowanie wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń, organizowanie wspólnych działań w ramach porozumienia (koalicji) i prowadzenie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie).

Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców
termin realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015


Celami  projektu są stworzenie podstaw do skutecznej integracji obywateli państw trzecich poprzez zapewnienie im pomocy prawnej w zakresie naruszenia ich praw (w tym jako pracowników), a następnie dzięki zdiagnozowaniu ich problemów, podjęcie działań, zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem, a także zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa oraz wybranych grup społecznych (pracodawców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) odnośnie do praw cudzoziemców, w szczególności w zakresie przeciwdziałania ich dyskryminacji w Polsce poprzez prowadzenie różnego rodzaju działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych

Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją
termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2015 r.


Projekt polega na prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa prawnego w zakresie prawa antydyskryminacyjnego.
Adresatami projektu są mieszkańcy Warszawy – osoby i rodziny zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem społecznym lub doświadczające nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku, czy niepełnej sprawności.

 

 

Ośrodek Migranta Fu Shenfu

ul. Ostrobramska 98, 04-118 Warszawa

woj. Мазовецьке
http://www.migrant.pl/index.php/pl/
poniedziałek - piątek - 9:00-17:00
e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 022 610 02 52
факс 022 610 02 52
Organizacja prowadzi różnego typu poradnictwo, a także oferuje pomoc w tłumaczeniach
Детальніше >детальний вигляд >

Organizacja udzielająca pomocy w zakresie:

poradnictwa prawnego,

procedur administracyjnych,

a także w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, mogącymi udzielić pomocy w danej sprawie.

W ośrodku powadzone są lekcje języka polskiego, a także udzielana jest pomoc w przygotowaniu podań, wniosków, odwołań i korespondencji oraz tłumaczenia dokumentów.

W konkretnych przypadkach możliwe jest  skorzystanie z usług tłumaczy języków: wietnamskiego, chińskiego i angielskiego

Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna

ul. Malczewskiego 38/5
02-622 Warszawa
woj. Мазовецьке
http://www.mih.ihif.eu
e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 530999907
тел. 693333956
факс 22 8491407
Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna to fundacja zajmująca się udzielaniem wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej.
pomoc psychologiczna
Детальніше >детальний вигляд >

Prowadzi Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Cudzoziemców, w ramach której odbywają się:

 • konsultacje indywidualne,
 • spotkania grupowe,
 • interwencje kryzysowe dla ofiar tortur, przemocy i nieludzkiego traktowania szukających w Polsce ochrony międzynarodowej.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa


woj. Мазовецьке
http://programy.hfhr.pl/uchodzcy/

Godziny otwarcia poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

dyżur prawnika zadzwoń pod numer: 22 556 44 66 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00.


e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 22 556 44 66
Organizacja prowadzi Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów - program świadczący bezpłatną pomoc prawną i integracyjną dla wszystkich cudzoziemców: niezależnie od ich statusu prawnego (migranci, uchodźcy, osoby z ochroną uzupełniającą, osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemców nieposiadających uregulowanego pobytu w Polsce).
Детальніше >детальний вигляд >


Organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych.


W zakres działalności Programu wchodzi również monitorowanie przestrzegania przez polskie władze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, postanowień Konwencji Genewskiej z 1951 r. dotyczącej Statusu Uchodźców, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz polskiego ustawodawstwa w sprawach cudzoziemców. Prawnicy Programu przygotowują , jako eksperci, opinie projektów aktów prawnych dotyczących cudzoziemców oraz prowadzą działalność informacyjno – szkoleniową na temat praw przysługujących uchodźcom oraz innym grupom cudzoziemców.


Pomoc prawna i integracyjna jest udzielana w pokoju 413, IV piętro.


Cudzoziemcy chcący skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej mogą kontaktować się z prawnikami Programu osobiście na dyżurach (poniedziałki i środy), telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem faksu.

Numer telefonu: + 48 22 556 44 66 Faks: + 48 22 556 44 51

E-mail: refugees@hfhrpol.waw.pl  Fundacja Sam Dżub Ling

Warszawa - Wesoła


woj. Мазовецьке
http://www.tibethouse.pl/
Fundacja prowadzi poradnictwo w szczególności dla osób pochodzących z regionu Tybetu
Детальніше >детальний вигляд >

Fundacja działa na rzecz promocji kultury Tybetu w Polsce oraz niesienia wymiernej pomocy Tybetańczykom w Tybecie i na uchodźstwie. Fundacja pomaga Tybetańczykom oraz osobom z bliskiego kręgu kulturowego (Nepal, Mongolia) w staraniach o status uchodźcy.

Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic"

ul. Mazowiecka 12 lok. 24,
00-033 Warszawa
woj. Мазовецьке
poniedziałku do piątku -11.00-17.00
e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. +48 22 403 78 72
тел. +48 517 459 418
Fundacja prowadzi punkt pomocy prawnej, gdzie dyżurujące osoby pomagają zgłaszającym się w cudzoziemcom kwestiach związanych w dużej mierze z legalizacją pobytu i pracy, oferuje wsparcie w rozpoczęciu dzielności gospodarczej, postępowaniach przed Urzędem Skarbowym oraz doradztwo zawodowe i wsparcie w sprawach w konsulatach polskich za granicą oraz konsulatach zagranicznych w Polsce.
Детальніше >детальний вигляд >

Celem fundacji jest działania na rzecz zbliżania kultur i wspieranie promocji Regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz tworzących go krajów. Fundacja prowadzi punkt pomocy prawnej, gdzie dyżurujące osoby pomagają zgłaszającym się w  cudzoziemcom kwestiach związanych w dużej mierze z legalizacją pobytu i pracy, oferuje wsparcie w rozpoczęciu dzielności gospodarczej, postępowaniach przed Urzędem Skarbowym oraz doradztwo zawodowe i wsparcie w sprawach w  konsulatach polskich za granicą oraz konsulatach zagranicznych w Polsce.  Prowadzi także kursy języka polskiego i angielskiego oraz wiele projektów mających na celu integrację cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

Projekt Migracja i Integracja w Praktyce Ciąg Dalszy Nastąpi! ma na celu kontynuację działalności stałego punktu doradczego w kwestiach związanych w dużej mierze z legalizacją pobytu i pracy. Działaniem skierowanym na aktywizację migrantów i ich pracodawców jest też konkurs ?Przygody cudzoziemców na polskim rynku pracy,? który zachęca do opisywania doświadczeń cudzoziemców na polskim rynku pracy. Kontakty interpersonalne cudzoziemców i Polaków będą miały okazję rozpocząć się dzięki akcji ?Czym chata bogata! ? obiad (nie tylko) polski?.

Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic"

ul. Mazowiecka 12 lok. 24,
00-033 Warszawa
woj. Мазовецьке
poniedziałku do piątku -11.00-17.00
e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. +48 22 403 78 72
тел. +48 517 459 418
Fundacja prowadzi punkt pomocy prawnej, gdzie dyżurujące osoby pomagają zgłaszającym się w cudzoziemcom kwestiach związanych w dużej mierze z legalizacją pobytu i pracy, oferuje wsparcie w rozpoczęciu dzielności gospodarczej, postępowaniach przed Urzędem Skarbowym oraz doradztwo zawodowe i wsparcie w sprawach w konsulatach polskich za granicą oraz konsulatach zagranicznych w Polsce.
Детальніше >детальний вигляд >

Celem fundacji jest działania na rzecz zbliżania kultur i wspieranie promocji Regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz tworzących go krajów. Fundacja prowadzi punkt pomocy prawnej, gdzie dyżurujące osoby pomagają zgłaszającym się w  cudzoziemcom kwestiach związanych w dużej mierze z legalizacją pobytu i pracy, oferuje wsparcie w rozpoczęciu dzielności gospodarczej, postępowaniach przed Urzędem Skarbowym oraz doradztwo zawodowe i wsparcie w sprawach w  konsulatach polskich za granicą oraz konsulatach zagranicznych w Polsce.  Prowadzi także kursy języka polskiego i angielskiego oraz wiele projektów mających na celu integrację cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

Projekt Migracja i Integracja w Praktyce Ciąg Dalszy Nastąpi! ma na celu kontynuację działalności stałego punktu doradczego w kwestiach związanych w dużej mierze z legalizacją pobytu i pracy. Działaniem skierowanym na aktywizację migrantów i ich pracodawców jest też konkurs ?Przygody cudzoziemców na polskim rynku pracy,? który zachęca do opisywania doświadczeń cudzoziemców na polskim rynku pracy. Kontakty interpersonalne cudzoziemców i Polaków będą miały okazję rozpocząć się dzięki akcji ?Czym chata bogata! ? obiad (nie tylko) polski?.

Fundacja Ocalenie

ul. Koszykowa 24, lok 1 (I piętro)
00-553 Warszawa


woj. Мазовецьке
http://fundacjaocalenie.org.pl/stara_strona/
8.00 - 19.00 (poniedziałek - czwartek)
9.00-18.00 (piątek)
e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 22 828 04 64
факс 22 828 50 54
Do Fundacji Ocalenie można zwrócić się po bezpłatną poradę psychologiczną, zawodową i prawną
Детальніше >детальний вигляд >

Do Fundacji Ocalenie można zwrócić się po:

 • bezpłatną poradę psychologiczną,
 • prawną,
 • skorzystać z pomocy doradcy zawodowego,
 • zapisać się na kurs języka polskiego,
 • spotkać się z mediatorem kulturowym.

Ponadto Pracownicy Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomogą:

 • w znalezieniu mieszkania do wynajęcia,
 • w sprawach urzędowych i prawnych,
 • w kontaktach z urzędami i instytucjami: PESEL, NIP, rejestracja w Urzędzie Pracy,
 • w kontaktach z personelem medycznym (kontakt z lekarzem, szpitalem),
 • w sprawach dotyczących wychowania dzieci i trudności w związkach,
 • w kontaktach ze szkołami i uczelniami

  Fundacja prowadzi wiele działań integracyjnych, organizuje spotkania i wydarzenia publiczne mające na celu zrozumienie różnic kulturowych.

  Z POMOCY MOŻNA SKORZYSTAĆ W JĘZYKU:
 • angielskim,
 • arabskim,
 • czeczeńskim,
 • francuskim,
 • gruzińskim,
 • polskim,
 • rosyjskim.DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE: wtorki w godzinach 15.00-19.00, czwartki od 8.00 do 12.00 oraz piątki od 9:00 do 13:00.

DORADZTWO ZAWODOWE: wtorki w godzinach 12:00-19:00 i środy w godzinach 8:00 - 13:00.

DORADZTWO PRAWNE: poniedziałki w godzinach 8:00 -13:00, środy  od 9:00 do 18:00 i czwartki od 14:00 do 19:00.

Fundacja prowadzi Program nauki języka polskiego: trzy edycje kursów rocznie, jednorazowo pomiędzy 20 – 30 grup (250 – 400 uczestników), dodatkowe kursy słownictwa specjalistycznego i przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych.Pozostałe stale działania:
•    Wolontariat wspierający działania integracyjne, pomocowe i edukacyjne skierowane do uchodźców i imigrantów
•    Integracyjne wydarzenia kulturalne
•    Pomoc interwencyjna w tym zapewnienie kilkudniowego noclegu, wyżywienia i pomocy rzeczowej,
•    Pomoc rzeczowa

 

Fundacja dla Somalii

ul. Bracka 18/63
00-028 Warszawa
woj. Мазовецьке
http://fds.org.pl/
poniedziałek - piątek - 9:00 -17:00
e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 22 658 04 87
тел. 607 858 868
факс 48 22 658 13 88
Детальніше >детальний вигляд >

Fundacja prowadzi punkt wsparcia dla migrantów, w ramach którego oferuje cudzoziemcom bezpłatne porady prawne, wsparcie asystentów międzykulturowych, porady dotyczące rynku pracy oraz bezpłatne lekcje języka polskiego.

Fundacja prowadzi także projekty w obszarze pomocy rozwojowej dla Afryki.

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.