Додав: |
Оновлення: |

ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАД

У багатьох випадках трапляється так, що в державних установах у вас вимагатимуть ваші офіційні документи, які повинні бути офіційно перекладені, відповідно до оригіналу. Переважно йдеться про свідоцтво про народження, довідки, заповіти тощо. Для того, аби мати такі документи, необхідно звернутись до присяжного перекладача. Окрім цього, вони можуть сертифікувати переклади, зроблені іншими людьми.
Переклад повинен бути завірений печаткою з іменем та прізвищем перекладача, мовою, на якій він працює і номером у списку присяжних перекладачів.
Присяжний перекладач може також працювати усно, засвідчувати відповідності копій до оригіналів або перекладати з інших мов.


Де шукати присяжного перекладача?
У разі необхідності скористатися послугами присяжного перекладача, варто зайти на веб-сайт Міністерства юстиції, де розміщений офіційний список сертифікованих присяжних перекладачів: Сайт Міністерства юстиції


Ціни на завірені переклади
Ціни на присяжний переклад також затверджені Міністерством юстиції. Спеціальним регламентом встановлено розмір винагороди за присяжний переклад, зроблений на вимогу суду, прокуратури, поліції та інших органів державної влади.

Вартість оплати завіреного присяжного перекладу:
1) за переклад однієї сторінки на польську мову:
а) з англійської, німецької, французької та російської мов - 23 злотих.
б) з іншої європейської мови чи латинської - 24.77 злотих.
в) з неєвропейської мови, яка використовує латинський алфавіт - 30.07 злотих.
г) з неєвропейської мови, яка використовує латинський алфавіт або ієрогліфи - 33.61 злотих;

2) за переклад однієї сторінки з польської мови:
а) на англійську, німецьку, французьку та російську - 30.07 злотих.
б) на іншу європейську мову чи латинську - 35.38 злотих.
в) на неєвропейську мову, яка використовує латинський алфавіт - 40.69 злотих.
г) на неєвропейську мову, яка використовує латинський алфавіт або ієрогліфи - 49.54 злотих.
* У випадку терміновості перекладу, вартість зростає на 100%.
* У випадку перевірки та сертифікації копії документів, складених іноземною мовою чи іншою людиною, вартість зростає на 30% за кожну перекладену сторінку.
Винагорода за усний переклад кожної години роботи присяжного перекладача складає вартість однієї сторінки перекладу з додаванням 30% вартості, але у випадку термінової справи, винагорода збільшується на 100%.
У яких випадках вартість присяжного перекладача зростає на 25%:
• Коли текст містить фразеологізми чи вузькоспеціалізовану термінологію;
• Коли здійснюється переклад тексту, написаного від руки, пошкодженого чи часткового зруйнованого тексту.

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.