Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Studia w Polsce

Studenci z zagranicy w Polsce - statystyki

Warszawa staje się coraz bardziej popularnym miastem dla młodych imigrantów, chcących dostać dyplom Polskiej Uczelni. W 2013 roku studentów zagranicznych było w Polsce ponad 29 tys.* Chociaż liczba ta stale wzrasta to jednak wciąż plasuje Polskę na końcu listy krajów umiędzynarodowionych pod tym względem.


Migranci studiujący w Polsce, pochodzą ze 142 krajów. Studiami w Polsce najbardziej zainteresowani są Ukraińcy w ostatnim roku na polskich uczelniach studiowało 9747 osób z tego kraju, kolejna najliczniejsza grupą studentów z zagranicy są Białorusini (3388), następni w kolejności są Norwegowie (1553), Hiszpanie (1327) i Szwedzi (1160). Najmniej liczną grupą migrantów/ek chcących obronić tytuł naukowy w Polsce są studiujący pochodzący z Azji - w zeszłym roku było to: 618 Chińczyków, 468 Tajwańczyków, 217 Hindusów, 209 Wietnamczyków i 201 Malezyjczyków. Największymi ośrodkami akademickimi w Polsce są: Warszawa, gdzie na Uniwersytecie Warszawskim studiuje najwięcej cudzoziemców kolejny jest Kraków, Wrocław oraz Lublin. W roku Akademickim 2011/2012 W pierwszej dziesiątce studentów zagranicznych wybierających Warszawę oprócz Ukraińców i Białorusinów były: Hiszpania, Rosja, Turcja, Szwecja, Francja, Litwa, Wietnam i Chiny

Obok studentów wybierających docelowo polskie uczelnie na cały okres nauki wyższej, należy wskazać także spora liczbę cudzoziemców przybywających do Polski w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus.

 

 


*(według Raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2013", Fundacja Edukacyjna Perspektywy
http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/pdfy/oraporcie_atudy_in_poland2012.pdf ),

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.