Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 4 6

Warszawa ma rozbudowaną sieć linii tramwajowych i autobusowych oraz dwie linie metra. Na wszystkie przejazdy obowiązuje konieczność posiadania ważnego (czyli skasowanego) biletu. Bilety można kupić w kioskach,  biletomatach przy niektórych przystankach i w metrze, a także u kierowcy autobusu lub tramwaju (trzeba mieć wtedy równo odliczoną kwotę). Może zdarzyć się, że  kierowca odmówi sprzedaży biletu, jeżeli wystąpiło opóźnienie pojazdu lub po prostu zabrakło biletów. Bilety należy kasować w żółtych kasownikach niezwłocznie po wejściu do tramwaju,  autobusu lub w bramce przy wejściu na stację metra. Osoby korzystające z przejazdów z ulgą 50% powinny mieć zawsze przy sobie dokument uprawniający do ulgowych przejazdów.

Brak ważnego biletu lub jego nieskasowanie w przypadku kontroli w pojeździe lub na stacji metra powoduje nałożenie kary pieniężnej. Według taryf wprowadzonych na początku 2014 roku kara za przejazd bez biletu wynosi 266 złotych, a w przypadku podróżowania bez dokumentu poświadczającego prawo do ulgi lub przejazdu bezpłatnego – 196 złotych.

Pracownicy ZTM uprawnieni do kontroli biletów w transporcie publicznym posiadają ważne legitymacje ze zdjęciem oraz czytnik biletów. Na czas kontroli kasowniki są blokowane. Skasowanie biletów w tym czasie jest niemożliwe. Jeśli okaże się, że nie posiadamy ważnego biletu, mamy obowiązek okazania kontrolerowi dowodu tożsamości, na który zostanie wystawione wezwanie do zapłaty. Nie ma obowiązku wysiadania z pojazdu, z otrzymanym mandatem możemy dojechać do swojego celu, ale wyłącznie, w którym został wystawiony. Opłacenie mandatu w ciągu 7 dni lub na miejscu u kontrolera powoduje zmniejszenie wysokości kary pieniężnej. Kontroler nie ma jednak prawa żądać zapłaty na miejscu. W przypadku odmowy okazania dokumentów tożsamości przez osobę nie posiadającą ważnego biletu, na miejsce wzywana jest policja. Szczegółowe informacje dotyczące kontroli biletów można znaleźć na stronie ZTM: www.ztm.waw.pl/?c=131&l=1

Ceny biletów

Cena biletu różni się w zależności od strefy - pierwsza dotyczy transportu w obrębie Warszawy, a druga - komunikacji  dojeżdżającej do miast znajdujących się na pograniczu Warszawy. Dodatkowo niektórym grupom pasażerów przysługują ulgi, a nawet bezpłatny przejazd. Do biletów ze zniżką 50 % upoważnieni są m.in. studenci do 26. roku życia i uczniowie do 21. roku życia. Przejazdy bezpłatne przysługują:dzieciom do 7. roku życia; dzieciom z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci uczących się, zameldowanych na terenie Warszawy (nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 20. roku życia) oraz osobom, które ukończyły 70. rok życia (niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości). Za przewóz rowerów i zwierząt nie obowiązuje dodatkowa opłata.

Taryfa ZTM obejmuje bilety: jednorazowe przesiadkowe, krótkookresowe (bilet dobowy i weekendowy) i długookresowe (np. tzw. Warszawska Karta Miejska, na której można załadować dwa rodzaje biletów: 30- i 90 -dniowy).

Bilet jednorazowy przesiadkowy w I strefie - 4,40 zł, ulgowy: 2,20 zł
Bilet ważny jest przez 75 minut - w tym czasie pasażer może wielokrotnie przesiadać i korzystać z różnych środków transportu. Bilet umożliwia także dojechanie do ostatniego przystanku na trasie autobusu, tramwaju lub pociągu, w którym został skasowany. W takim przypadku będzie to możliwe nawet wtedy jeśli podróż zajmie więcej niż 75 minut. Jeśli ktoś mając skasowany ten bilet, przesiądzie się choć raz, jego ważność skończy się dokładnie po 75 minutach.

Bilet jednorazowy przesiadkowy w II strefie - normalny: 7 zł, ulgowy: 3,50 zł
Bilet ważny jest przez 90 minut.

Bilet dobowy w I strefie– 15 zł, ulgowy: 7,50 zł

Bilet dobowy w II strefie - 26 zł, ulgowy: 13 zł 

Bilet weekendowy – 24 zł, ulgowy: 12 zł
Bilet ważny od godz. 19.00 w piątek, do godz. 8.00 w poniedziałek w pierwszej i drugiej strefie. Dodatkowo można zakupić bilet weekendowy grupowy, z którego będą mogły korzystać grupy maksymalnie 5-osobowe, które będą chciały np. zwiedzać miasto, korzystając z przejazdów komunikacją miejską. Koszt takiego biletu wynosi 40 złotych.

Bilety 30- i 90-dniowe

I strefa
30-dniowy imienny - 110 zł, ulgowy: 55 zł; z Kartą Warszawiaka: 98 zł, z Kartą Młodego Warszawiaka: 49 zł
90-dniowy imienny - 280 zł, ulgowy: 140 zł; z Kartą Warszawiaka: 250 zł, z Kartą Młodego Warszawiaka: 125 zł

II stefa
30-dniowy imienny - 210 zł, ulgowy: 105 zł; z Kartą Warszawiaka: 196 zł
90-dniowy imienny - 536 zł, ulgowy: 268 zł; z Kartą Warszawiaka: 482 zł 

Od 2014 r. wprowadzono tzw. Kartę Warszawiaka i Kartę Młodego Warszawiaka (karty te w odróżnieniu do innych mają przyklejony specjalny hologram), na podstawie której można kupić bilety 30- i 90-dniowe ze zniżką. Karta przysługuje osobom mieszkającym i płacącym podatki w Warszawie. W przypadku Karty Młodego Warszawiaka obniżona taryfa dotyczy studentów studiów magisterskich, licencjackich i inżynierskich, do ukończenia przez nich 26 roku życia, którzy rozliczają się z podatku w warszawskim urzędzie skarbowym lub są na utrzymaniu rodziców lub opiekunów płacących podatki w stolicy.

Aby wyrobić jedną z wyżej wymienionych kart, należy wypełnić wniosek oraz złożyć go w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM (POP) lub Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach. Lista punktów dostępna jest na stronie www.ztm.waw.pl. W przypadku wysyłania wniosku pocztą lub przez internet, o terminie odbioru mieszkaniec zostanie poinformowany mailem. Jeśli nie poda się we wniosku kontaktu do siebie, może uzyskać informację o terminie odbioru pod numerem 19115. Szczegółowe informacje dotyczące Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka można znaleźć na stronie ZTM: www.ztm.waw.pl/?c=618&l=1#8

Warto pamiętać, że dodatkowym udogodnieniem dla osób posiadających kartę 30- lub 90-dniową jest możliwość podróżowania na posiadanym bilecie Kolejami Mazowieckimi oraz WKD do przystanków będących granicą strefy biletowej. Informacje na ten temat można znaleźć na podstronie ZTM: www.ztm.waw.pl/?c=145&l=1

Szczegółowe informacje dotyczące taryf i zniżek można znaleźć na stronie ZTM: www.ztm.waw.pl/?c=110&l=1

Ulgi dla uchodźców

W określonych wypadkach, gdy cudzoziemcy starający się o status uchodźcy, muszą dojechać z ośrodka dla uchodźców np. na wizytę u lekarza lub do Urzędu ds. Cudzoziemców, powinni otrzymać refundację za bilet. Dodatkowo, na trasie do i z ośrodka dla uchodźców, (np. na linii WKD z Warszawy do Otrębusów) cudzoziemiec starający się o azyl ma prawo do bezpłatnego przejazdu. Należy mieć przy sobie Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (tzw. TZTC). W przeciwnym razie, jeśli złapany przez kontrolera cudzoziemiec, będziesz musiał zapłacić karę.

Know how w ZTM

W prawie wszystkich autobusach lub tramwajach, aby otworzyć drzwi – zarówno w środku pojazdu, jak i na zewnątrz, należy nacisnąć przycisk, który znajduje się po prawej stronie drzwi). W przypadku przycisków na zewnątrz tramwaju lub autobusu, gdy otwarcie drzwi jest możliwe, przycisk świeci się na zielono, a gdy jest to niemożliwe, przycisk świeci się na czerwono. Warto pamiętać, że niektóre przystanki autobusowe są na żądanie, co oznacza, że jeśli chcemy wsiąść do autobusu na takim przystanku, musimy pomachać ręką. Jeśli natomiast będąc już w autobusie, chcemy wysiąść na przystanku na żądanie, należy na poręczy nacisnąć jeden z czerwonych przycisków z napisem STOP.

W Polsce obowiązuje zasada, że pasażerowie wychodzący z pojazdu mają pierwszeństwo. W środku pojazdu obowiązuje również zasada ustąpienia pierwszeństwa osobom starszym, matkom z małymi dziećmi, kobietom w ciąży i osobom niepełnosprawnym. Na obszarze przystanków komunikacji miejskiej nie wolno palić papierosów – niestosowanie się do tego przepisu może skutkować mandatem.

Godziny kursowania komunikacji miejskiej

Większość linii dziennych kursuje do około godziny 22:30 – 23:30, później z zajezdni wyjeżdżają nocne autobusy kończące i rozpoczynające trasę na pętli przy Dworcu Centralnym. Ostatni skład metra odjeżdża z krańcowych stacji około północy, a w piątki i soboty kursuje do 1:30. Pierwsze dzienne kursy komunikacji ruszają około 4:00-5:00 w zależności od linii.

Jak zaplanować podróż?

W punktach obsługi klienta oraz w niektórych pojazdach dostępne są bezpłatne mapy komunikacji miejskiej, czasami wywieszane są też na niektórych przystankach. Większość warszawiaków korzysta z internetowych wyszukiwarek połączeń:
www.ztm.waw.pl lub www.jakdojade.pl

Taksówki

Ceny taksówek wahają się w zależności od obsługujących firm, warto korzystać z najtańszych, gdyż obsługa jest bardzo podobna. Cena za kilometr najczęściej napisana jest na szybie pojazdu, można więc wybrać najtańszą ofertę. Wsiadając do taksówki należy wybrać tę, która stoi jako pierwsza w kolejce pojazdów. Do ceny od kilometra doliczana jest cena "za podstawienie taksówki" bez względu na to czy po nią zadzwonimy, czy wsiądziemy na postoju.

Przykładowe ceny:

Grosik Taxi
podstawienie taksówki: 6 zł
cena za 1 km w 1 strefie w dzień: 1,60 zł /w noc oraz w weekend: 2,30 zł
cena za 1 km w 2 strefie: 3,20 zł /w noc oraz w weekend: 4,80 zł
podstawienie taksówki bagażowej: 30 zł
cena za 1 km taksówki bagażowej: 2,10 zł

Volfra Taxi
podstawienie taksówki: 8 zł
cena za 1 km w 1 strefie: 1,80 zł/w noc oraz w weekend: 2,70 zł
cena za 1 km w 2 strefie: 3,60 zł/w noc oraz w weekend: 5,40 zł 

Sawa Taxi
podstawienie taksówki: 8 zł
cena za 1 km w 1 strefie: 2,40 zł/w noc oraz w weekend: 3,60 zł
cena za 1 km w 2 strefie: 4,80 zł/w noc oraz w weekend: 7,20 zł

Oprócz klasycznego “złapania taksówki” na mieście, można ją także zamówić telefonicznie, a w przypadku niektórych firm – przez SMS lub Internet (zasady przedstawione są na stronach internetowych konkretnych przewoźników). Należy pamiętać, aby dokonać zamówienia odpowiednio wcześniej, gdyż zwykle czas oczekiwania na pojazd wynosi minimum 15 minut.

Uwaga: W Warszawie nie brakuje taksówkowych oszustw. Zawsze warto upewnić się, jaka jest stawka za kilometr, zanim wsiądzie się do samochodu. Najlepiej zamawiać taksówkę telefonicznie ze sprawdzonej korporacji. Pojazd powinien mieć na dachu nazwę firmy, numer telefonu, a na szybie - informację o cenie usług. Należy zachować szczególną ostrożność na lotnisku. Najlepiej wybrać tam jedną z rekomendowanych przez lotnisko korporacji - ELE Sky Taxi, Super Taxi i Sawa Taxi, które czekają na specjalnie oznakowanym postoju przy terminalu. Koszt przejazdu z lotniska do centrum Warszawy wynosi ok. 40 złotych. Oszuści z prywatnych taksówek za ten sam kurs mogą policzyć nawet trzy razy wyższą kwotę.

Spis rekomendowanych firm Taxi:

Ceny poniżej 2 zł za kilometr:

Grosik Taxi
telefon: (22) 646 46 46
www.grosiktaxi.pl

Volfra Taxi
telefon: (22) 1 96 25
www.volfrataxi.pl

Glob Cab Taxi
telefon: 1-9668 , 666 009 668
www.globcabtaxi.pl

Ceny powyżej 2 zł za kilometr:

Sawa Taxi
telefon: (22) 644 44 44
www.sawataxi.com.pl

Ele Taxi
telefon: (22) 811 11 11
www.eletaxi.pl

Warszawa na rowerze

Warszawa staje się miastem przyjaznym rowerzystom – z roku na rok powstają nowe ścieżki rowerowe, dlatego śmiało można pomyśleć o przemieszczeniu się po stolicy na jednośladzie.

Ułatwieniem dla osób, które nie posiadają własnego roweru, jest system VERTURILO. Aby móc wypożyczyć rower, musimy najpierw zarejestrować się w systemie na stronie www.veturilo.waw.pl. Podczas rejestracji podajemy numer telefonu oraz swoje podstawowe dane. Opłata rejestracyjna wznosi 10 zł. Pierwsze 20 minut jazdy z Veturilo jest bezpłatne. Za kolejne 40 minut wypożyczenia roweru zapłacimy przysłowiową "złotówkę", a za drugą godzinę – 3 złote. Trzecia godzina jazdy kosztuje – 5 zł, a czwarta i każda kolejna – 7 zł. Rower można zwrócić na dowolnej stacji wypożyczeń jednak przed upływem 12 godzin! Rowery dostępne są do wypożyczania od początku marca do końca listopada. Listę miejsc, gdzie można wypożyczyć rower VERTURILO znajdziemy tutaj: www.ztm.waw.pl/?c=590&l=1

Warszawa ma do zaoferowania wiele ciekawych tras rowerowych, w sam raz na weekendowe przejażdżki. Jedna z najbardziej popularnych tras wiedzie wzdłuż lewego brzegu Wisły, od Młocin do Powsina. Na rowerze można również przejechać się po Puszczy Kampinoskiej czy Lesie Kabackim. Ciekawe trasy oferują takie dzielnice jak Ursynów, Bemowo i Białołęka. Osoby chcące wziąć udział w akcji skupiającej zapalonych rowerzystów powinny wziąć udział w Warszawskiej Masie Krytycznej, która rusza w każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 18.00 z Placu Zamkowego. Celem akcji jest zjednoczenie wszystkich, którym zależy na poprawie sytuacji warszawskich rowerzystów. Mapa z propozycją ciekawych ścieżek rowerowych znajduje się na stronie Warsaw Tour: www.warsawtour.pl/sites/default/files/article_brouchures/mapa_rowerowa_warszawy_2012.pdf

Aby cieszyć się jazdą na rowerze bez problemów, warto pamiętać o podstawowych zasadach dotyczących przemieszczania się o Warszawie na dwóch kółkach. Rowerzysta powinien zawsze jeździć po wyznaczonej do tego celu ścieżce rowerowej. W przypadku jej braku, rowerzysta ma prawo poruszać się po jezdni na specjalnym pasie ruchu dla rowerzystów lub poboczu. W przypadku braku tych dwóch możliwości, rowerzysta ma prawo jechać po jezdni lub w ostateczności – po chodniku. Jedną z kolejnych ważnych zasad jest zakaz przejazdu na rowerze po przejściu dla pieszych. Znajdując się na tzw. zebrze, należy zsiąść z roweru i go przeprowadzić. Za przejazd po pasach grozi mandat.

Dworce kolejowe

Głównym węzłem komunikacyjnym dla podróżujących po Polsce i do krajów sąsiednich (Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry) jest system Polskich Kolei Państwowych (znany jako PKP). Główny dworzec kolejowy to Dworzec Centralny, który, zgodnie z nazwą, mieści się w centrum miasta, naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki. Dwoma kolejnymi dworcami, na których zatrzymuje się większość pociągów są Warszawa Zachodnia (dojazd z Centrum autobusami jadącymi Al. Jerozolimskimi w stronę Placu Zawiszy, np. nr 127, 158, 517) i Warszawa Wschodnia (dojazd z Centrum tramwajami nr 7, 22). Rozkłady pociągów odjeżdżających ze wszystkich dworców w Warszawie można znaleźć na stronie PKP: www.rozklad-pkp.pl. Dodatkowo na Dworcu Zachodnim mieści się dworzec autobusowy, z którego można się udać do wielu miejscowości w Polsce. 

Lotniska

Na terenie Warszawy mieści się lotnisko Chopina, z które odlatują samoloty na wszystkie kontynenty. Lotnisko mieści się przy ul. Żwirki i Wigury 1, około 10 kilometrów od centrum Warszawy. Można tam dojechać autobusami nr 175, 148, 188 i 331, w zależności od punktu miasta, z którego się podróżuje. Na lotnisko kursuje także autobus nocny o numerze N32. Rozkład autobusów dostępny jest na stronie ZTM: www.ztm.waw.pl.

Dla osób chcących uniknąć ewentualnych korków na trasie wiodącej na lotnisko, dobrą alternatywą jest jadąca z Dworca Centralnego kolejka SKM (nr S2, S3C i S3S) lub pociąg Kolei Mazowieckich. Czas podróży na lotnisko w tym przypadku trwa 25 minut. Rozkłady obu przewoźników można znaleźć tutaj:

Kolejka SKM: www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1

Koleje Mazowieckie: www.mazowieckie.com.pl/

Osoby podróżujące niskobudżetowymi liniami Ryanair, muszą dojechać na lotnisko Warszawa-Modlin, które położone jest 35 kilometrów na północny-zachód od Warszawy. Najtaniej można się tam dostać Kolejami Mazowieckimi, które uruchomiły specjalny pociąg kursujący z Dworca Centralnego do Modlina. Stamtąd wystarczy już tylko wsiąść w specjalny autobus dowożący na lotnisko (koszt 5 zł). Rozkład jazdy autobusów jest dostosowany do przyjazdów/odjazdów pociągów. Aby zaoszczędzić, osoby, którym nie przysługuje zniżka na przejazd pociągami, powinny kupić łączony bilet na przejazd pociągiem i autobusem na odcinku Port Lotniczy Warszawa/Modlin – Centrum; koszt wynosi 15 zł. Bilet uprawnia do korzystania przez 60 minut ze środków komunikacji miejskiej na obszarze pierwszej strefy biletowej ZTM w Warszawie (autobusy, tramwaje, metro i pociągi SKM ), od godziny wpisanej odręcznie na bilecie. Szczegółowe informacje dotyczące połączenia oraz linki do rozkładów jazdy można znaleźć na stronie lotniska Warszawa-Modlin: www.modlinairport.pl/pasazer/dojazd/pociag-kolei-mazowieckich.html

Osoby ceniące komfort, mogą dostać się na lotnisko samochodem lub autobusem Modlinbus kursującym ze stacji Metro Młociny lub z przystanku Warszawa Centrum. Koszt przejazdu w jedną stronę wynosi od 23 do 33 zł. W przypadku zakupu przez Internet, trafiają się promocję – wtedy bilet może kosztować nawet 9 złotych! Rozkład jazdy i szczegółowy cennik znajdziemy na stronie:www.modlinbus.pl.

 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.