Posted:Aleksandra Górecka|19 August 2014 | Tuesday | 00:31 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|23 July 2015 | Thursday | 15:37 GMT

Innowacyjne centrum kultury czeczeńskiej, którego celem jest podniesienie stopnia usamodzielnienia uchodźców z Czeczenii mieszkających w Polsce.

 W ośrodku, prowadzonym przez samych Czeczenów, odbywają się m.in.:

  • zajęcia z języka i kultury czeczeńskiej,
  • warsztaty tańca wajnachskiego,
  • warsztaty teatralne,
  • plastyczne,
  • muzyczne,
  • rękodzielnicze i zajęcia sportowe.

W "Sintarze" odbywają się imprezy kulturalne oraz organizowane są wycieczki o charakterze edukacyjnym. Centrum powstało w ramach Fundacji Inna Przestrzeń i Instytutu Kultury Narodów Kaukazu.


Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAROśrodek Samopomocy Uchodźców SINTAROśrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR

Address ul. Marszałkowska 84/92 lok. 2 00 - 514 Warszawa
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone1667 431 580
Phone222 229 17 17
CityWarszawa
Provincemazowieckie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.