Posted:Aleksandra Górecka|3 November 2015 | Tuesday | 21:01 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|3 November 2015 | Tuesday | 21:10 GMT

W Warszawie działa szkoła, w której można zapisać swoje dzieci na lekcje religii islamu

W szkole odbywają się także zajęcia z religii islamu, wprowadzone jako odpoweidź na prośby kierowane do Urzędu Miasta przez rodziców. Zajęcia odbywają się soboty, są oceniane tak jak zajęcia z religii katolickiej.

Przy Szkole Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka działa Międzyszkolny Zespół Nauczania Mniejszości Ormiańskiej, który został powołany na rok szkolny 2011/2012 przez Dyrektora Biura Edukacji m. st. Warszawy.
Zasady i tryb przyjmowania uczniów na naukę języka mniejszości ormiańskiej, jak również naukę historii, geografii i kultury zawarte są w Regulaminie działania Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Mniejszości Ormiańskiej przy Szkole Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie.


Address ul. Karmelicka 13 00-163 Warszawa Tel: (22) 831-03-38
OpeningAby uzyskać szczegółowe informacje na temat prowadzonych zajęć zachęcamy do kontaktu bezpośrednio ze szkołą.
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone122 831-03-38
Fax22 831-97-07
Urlhttp://www.sp210.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,63
CityWarszawa
Provincemazowieckie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.