Posted:Aleksandra Górecka|19 December 2014 | Friday | 18:05 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|23 July 2015 | Thursday | 16:14 GMT

Założona w 2003 roku z inicjatywy Towarzystwa Kultury Żydowskiej "Beit Warszawa".

 Snagoga reformowana mieści się w specjalnie na ten cel zaadaptowanej willi.

Nabożeństwa odbywają się regularnie we wszystkie szabaty oraz święta w duchu postępowego nurtu judaizmu, które prowadzą: rabin Burt Schuman oraz rabinka Tanja Segal.

Beit nie jest gminą żydowską, a jedynie organizacją zrzeszającą grupę ludzi o podobnych zainteresowaniach i celach. Pracujący tu rabinowie nie są członkami rabinatu polskiego.


Synagoga Towarzystwa Beit Warszawa Synagoga Towarzystwa Beit Warszawa Synagoga Towarzystwa Beit Warszawa

Address ul. Wiertnicza 113
OpeningCodziennie 09:00-17:00
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone122-885-26-38
Phone2 22-885-89-82
Urlhttp://www.beit.org.pl/
CityWarszawa
Provincemazowieckie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.