Posted:Aleksandra Górecka|19 December 2014 | Friday | 17:52 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|23 July 2015 | Thursday | 14:23 GMT

Jedyna parafia greckokatolicka, zbudowana w latach 1782-1784 razem z klasztorem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.

 Po drugiej wojnie światowej, świątynia w Warszawie była jedynym legalnie istniejącym klasztorem bazyliańskim w całej Europie Środkowo - Wschodniej. Dziś warszawska parafia liczy ok. 800 członków.


Cerkiew ojców Bazylianów pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej   Bogurodzicy i Świętego Józefata Cerkiew ojców Bazylianów pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej   Bogurodzicy i Świętego Józefata Cerkiew ojców Bazylianów pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej   Bogurodzicy i Świętego Józefata

Address ul. Miodowa 16a
CityWarszawa
Provincemazowieckie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.