Posted:Aleksandra Górecka|19 December 2014 | Friday | 17:42 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|23 July 2015 | Thursday | 14:24 GMT

W powstającym Centrum realizowany będzie program wsparcia i aktywizacji cudzoziemców mieszkających w Warszawie oraz integracji z mieszkańcami miasta.

 Pierwsza tego typu inicjatywa, dzięki, której stworzono wyjątkową przestrzeń, gdzie możliwe jest podejmowanie działań w zakresie aktywizacji, edukacji, informacji, promocji kultury czy badań nad migracjami i wielokulturowością.
W Centrum Wielokulturowym dostępny jest szeroki program wsparcia i aktywizacji cudzoziemców mieszkających w Warszawie, integracji między mieszkańcami miasta i migrantami, edukacji antydyskryminacyjnej, przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi.


Centrum Wielokulturowe Centrum Wielokulturowe Centrum Wielokulturowe

Address ul. Jagiellońska 54, przy pl. Hallera
Openingwkrótce zostaną uzupełnione
CityWarszawa
Provincemazowieckie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.