Posted:Aleksandra Górecka|19 December 2014 | Friday | 17:32 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|19 December 2014 | Friday | 17:33 GMT

Jedyna czynna przedwojenna synagoga w Warszawie oraz siedziba Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

Nabożeństwa, prowadzone przez naczelnego rabina Polski Michaela Josepha Schudricha, odbywają się tutaj codziennie, a według woli fundatorów, w każde święto podczas którego odmawia się izkor (modlitwa za potomków), cały czas rozbrzmiewają modlitwy za zmarłych Rywkę i Zalmana Nożyków. W synagodze organizowane są koncerty muzyki żydowskiej. Świątynia mieści się przy Placu Grzybowskim ? miejscu, gdzie wokół otaczających budynków i instytucji można poczuć atmosferę przedwojennej wielokulturowej Warszawy. 


Address ul. Twarda 6
OpeningOd poniedziałku do czwartku - godz. 10:00 - 16:00 W piątki - godz. 10:00 - 13:00
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Urlhttp://warszawa.jewish.org.pl
CityWarszawa
Provincemazowieckie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.