Posted:Aleksandra Górecka|16 October 2014 | Thursday | 20:03 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|19 December 2014 | Friday | 18:17 GMT

Otwarte od października 2013 r. centrum organizuje różnego rodzaju warsztaty i wydarzenia kulturalne związane z kulturą żydowską.

 Organizowane są tutaj zajęcia dla dzieci oraz wykłady i spotkania dla dorosłych, poprzez które w ciekawy sposób można poznać kulturę żydowską. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez globalną fundację Joint Distribution Committee (JDC). JCC przeznaczone jest dla wszystkich osób pochodzenia żydowskiego, ich rodzin i bliskich a także nieżydowskich przyjaciół zainteresowanych kulturą naszego narodu.


 JCC Warszawa - Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa - Centrum Społeczności Żydowskiej

Address ul. Chmielna 9A
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone122 652 17 54
CityWarszawa
Provincemazowieckie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.