Posted:Aleksandra Górecka|19 August 2014 | Tuesday | 00:28 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|19 August 2014 | Tuesday | 00:31 GMT

Fundacja zrzesza ukraińskich migrantów i działa na rzecz ich praw i promocji kultury ukraińskiej w Polsce.

Fundacja oferuje tłumaczenia także przysięgłe,  lektoraty języka ukraińskiego i rosyjskiego prowadzi infolinie oraz punkty konsultacyjne dla migrantów.
Konsultacje telefoniczne udzielają:
?    Marija Jakubowycz - (+48) 502 979 088
?    Andrij Kornijczuk ? (+48) 788 162 528
W każdy wtorek w siedzibie Fundacji Ternopilska w godzinach 10:00 ? 16:00 są prowadzone bezpłatne konsultacje stacjonarne, w kwestii spraw związanych z legalizacją pobytu poradnictwem zawodowym, studiom, kwestiach kupna mieszkania czy korzystania z usług bankowych.
Fundacja prowadzi także projekt Europejski Klub Czytelnika, mający na celu zapoznać imigrantów z krajem w którym mieszkają, organizuje Kluby Czytelnika, gdzie poprzez wspólne czytanie literatury poznają się mieszkańcy wielu narodowości. Ponadto w Bibliotece Wielokulturowej przy ul. Meissnera 5 Rumla w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie znajduje się ok. 500  książek w języku ukraińskim  przekazanych przez Fundację.  


Fundacja Ternopilska

Address 96-300 Żyrardów ul. Narutowicza 32/6
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone1+ 48 (46) 854 80 15
Fax+ 48 (46) 854 80 15
CityŻyrardów
Provincemazowieckie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.