Posted:Aleksandra Górecka|19 August 2014 | Tuesday | 00:15 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|19 August 2014 | Tuesday | 00:23 GMT

Działania Fundacji obejmują przygotowanie cudzoziemców, pracowników firm międzynarodowych i ich rodzin do życia i pracy w Polsce.

Organziacja prowadzi działania majace na celu  wsparcie w adaptacji dzieci i młodzieży odmiennej kulturowo w polskiej szkole; wsparcie procesów zarządzania w zespołach zróżnicowanych kulturowo; budowanie porozumienia w społecznościach lokalnych zróżnicowanych kulturowo. W swoich działaniach skupia się głównie na dzieciach - od dwóch lat prowadzi zajęcia z zakresu edukacji międzykulturowej dla przedszkolaków i uczniów warszawskich szkół.
Aktualnie Fundacje prowadzi projekt Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola, projekt skierowany jest do Zespołu Szkół w Mrokowie. W ramach działań projektowych przewidziane są konsultacje kulturowe, tłumaczenie dokumentów szkolnych na język wietnamski i chiński, organizacja dodatkowych lekcji języka polskiego  dla dzieci cudzoziemskich, zatrudnienie asystentów kulturowych oraz szkolenia dla nauczycieli. W ramach projektu zostaną zorganizowane także warsztaty akulturacyjne dla uczniów cudzoziemskich, których celem jest rozwiązanie problemów społeczno-kulturowych oraz ułatwienie adaptacji kulturowej oraz Forum nauczycielskie, którego celem jest wymiana doświadczeń z zakresu pracy w wielokulturowej szkole.
Projekt potrwa do czerwca 2015


Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki

Address Gwiaździsta 27 lok. 63 01-651 Warszawa
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone1 501 318 949
CityWarszawa
Provincemazowieckie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.