Posted:Aleksandra Górecka|18 August 2014 | Monday | 23:49 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|24 August 2015 | Monday | 17:13 GMT

Przestrzeń, gdzie spotykają się artyści - migranci oraz uchodźcy


Organizacja realizująca projekty artystyczne i z dziedziny animacji kultury, których uczestnikami są uchodźcy, mniejszości etniczne i migranci mieszkający w Polsce.


Stowarzyszenie Praktyków Kultury

Address Działdowska 12/24 01-184 Warszawa UWAGA! w tym miejscu stowarzyszenie nie prowadzi żadnych działań. Podany adres służy wyłącznie korespondencji.
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone1693 432 745
CityWarszawa