Posted:Aleksandra Górecka|23 July 2015 | Thursday | 15:23 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|23 July 2015 | Thursday | 15:28 GMT

Centrum edukacji i kultury, platforma dialogu społecznego, miejsce odbywania się wielu warsztatów i spotkań.

Muzeum Historii Żydów Polskich jest inicjatywą Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i stanowi nowoczesną, multimedialną prezentację tysiąca lat wspólnych historycznych doświadczeń Żydów i Polaków, od średniowiecza po czasy współczesne. Jest także centrum przywracającym wiedzę o bogactwie kultury polskich Żydów oraz znaczeniu ich dorobku i tradycji dla współczesnego świata.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLINMuzeum Historii Żydów Polskich POLINMuzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Address ul. Mordechaja Anielewicza 6
Opening godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, piątek, niedziela 10:00-18:00 ostatnie wejście na wystawę stałą 16:30 sobota 10:00-20:00
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone122 47 10 301
Urlhttp://www.polin.pl/pl
CityWarszawa
Provincemazowieckie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.