Posted:Aleksandra Górecka|30 June 2015 | Tuesday | 22:49 GMT
Updated:Aleksandra Górecka|10 August 2015 | Monday | 20:11 GMT

Ukraiński Dom – to jest miejsce otwarte dla wszystkich Ukraińców, Polaków oraz innych chętnych do współpracy.

Odbywają się w Domie różnorodne spotkania, kulturalne wydarzenia i itp. Na razie Dom Ukraiński jest otwarty w każdy weekend. W ciągu tygodnia tylko wtedy, kiedy są zaplanowane jakieś wydarzenia.

Co soboty i co niedzieli działa klub dla dzieciaków „Rękawiczka”, głównym celem klubiku jest integracja dzieci i rodziców, zapoznanie ich z ukraińskimi kulturą i językiem.

W każdą niedziele w Domie Ukraińskim zbiera się Klub Ukraińskich Kobiet, wszystkie spotkania klubu są poświecone jakimś ważnym pytaniom lub problemom.

Często są to spotkania z ekspertami z różnych dziedzin. Klub Ukraińskich Kobiet prowadzi też swój własny chór „Kalyna”. W 2015 planuje się tak, żeby Dom Ukraiński był otwarty dla gości każdego dnia.


Dom Ukraiński i fundacja „Nasz Wybór” serdecznie zapraszają do współpracy i wymiany ideami inne organizacje.


Patronem Domu Ukraińskiego jest Western Union


Dom Ukraiński w WarszawieDom Ukraiński w Warszawie

Address ul. Zamenhofa 1, Warszawa
Urlhttp://www.naszwybir.pl/
CityWarszawa
Provincemazowieckie

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.