Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Culture in Warsaw

Warsaw can be proud of its rich cultural offer. Every day many events takes place in the capital city of Poland: film shows, exhibitions, open discussions, theatre plays and music shows. Warsaw is a home to many non-governmental organizations, municipal and state cultural institutions, clubs, cafes and museums.
Try to aid organizations engaged in the promotion of different cultures and thus enrich the cultural offer of Warsaw. You can also work for different organizations, which often advertise that they are seeking for employees or volunteers. Such information can be found on: www.ngo.pl.

Non-governmental organizations

Non-governmental organizations are organizing a number of artistic and cultural activities open to all residents of Warsaw. For example, you can take part in theater or journalism workshops (“Strefa Wolnosłowa”), projects related with art in public spaces and design (Association of Creative Initiatives “ę”) and various integration meetings (Foundation for Development "Beyond Borders" - reading and cooking workshops, the Foundation for Somalia - workshops during the series of Warsaw Family Melting Pot meetings).

In October, free tours are organized by the Association of Creative Initiatives “ę” under the “Warsaw for Beginners”.  To take part in a trip please fill in the form available on organization’s website.

Organizations founded by migrants

In the capital, feel free to join many organizations founded by foreigners working for social and cultural purposes. You may start your own organization as well. How to do and what responsibilities this involves you can read in guides placed on  ngo.pl site. Some of the organizations are placed on the map.
One of  Warsaw's organization is the Foundation “Africa Another Way" implementing cultural and artistic projects for the promotion of African culture. For the foundation works also the Committee for African Community in Poland (www.fundacja.afryka.org Tel: 883 348 287).
Organizations working with foreigners, founded by foreigner or their supporters may apply for additional funding for their projects. To learn more, participate in the Committee on Social Dialogue at the Office of the City of Warsaw.

Most of the organizations and events related to multiculturalism in Warsaw can be found at Continent Warsaw - Warsaw of Many Cultures: www.kontynent.waw.pl.

Theatre and cinema

In Warsaw there are many theaters presenting the latest productions, however, it is better to choose smaller cinemas where tickets are cheaper and repertoire is more ambitious (e.g. Kino Lab, Kino Luna, Kino Świt).

Many festivals take place in Warsaw during the autumn and winter. Pay a visit to Watch Docs Festival in December (www.watchdocs.pl) during which are held screenings of documentaries from around the world, concerts, workshops, exhibitions and debates - all festival events are free of charge.

Theatre tickets are much more expensive, but mind that each theater sells special tickets called "wejściówki" - the cheapest tickets, which do not provide us with a numbered seat, but still we can sit on the free place pointed by the service just before the performance starts, or in specially dedicated sector. In the Grand Theatre - National Opera (1 Teatralny Sq, accessible from City Centre: every tram stop to Bank Square, then walk down the Senatorska St) the cheapest seats are on the highest, third balcony and their cost is about 25 PLN, depending on performance. Warsaw museums offer free entrances once a week, but also every year on May takes place a Night of Museums - museums, galleries, culture and art institutions are open to the public for the entire night.

How much does culture cost?

Average price of a cinema ticket is 15-18 PLN
Theatre tickets - 30-90 PLN
Tickets to the museum - 5-15 PLN

Community centres

If you are considering enrolling yourself or your child for additional art, dance or sports classes, see the offer of community centres. All districts have their own facilities, and prices for various classes are significantly lower than those in private schools.

Information:

Continent Warsaw - Warsaw of Many Cultures: www.kontynent.waw.pl
Refugee.pl Newspaper for refugees: www.refugee.pl
Warsaw Multicultural Center: www.cw.org.pl
Cultural Warsaw: www.kulturalna.warszawa.pl
Kulturalnie.waw.pl: concerts, events in Warsaw: www.kulturalnie.waw.pl

Information about free events can be found on the following sites:
Warsaw for free: www.warszawazadarmo.pl
Warsaw for zero: www.warszawazazero.pl

Strefa Wolnosłowa

ul. Goławicka 4/40,03-550 Warszawa (adres tylko do korespondencji)


woj. mazowieckie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 600 660 364
Ośrodek artystycznych projektów angażujących uchodźców i imigrantów mieszkających w Polsce.
Read more >Show details >

Jednym z przykładów działań organizacji jest ?Azyl Warszawa? - projekt teatralny tworzony z udziałem cudzoziemców mieszkających w stolicy. Organizacja co roku bierze udział w festiwalu Transeuropa ? wydarzeniu promującym dialog międzykulturowe i wartości demokratyczne i odbywającym się jednocześnie w czternastu miastach europejskich.

Stowarzyszenie Praktyków Kultury

Działdowska 12/24
01-184 Warszawa

UWAGA! w tym miejscu stowarzyszenie nie prowadzi żadnych działań. Podany adres służy wyłącznie korespondencji.
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 693 432 745
Przestrzeń, gdzie spotykają się artyści - migranci oraz uchodźcy
Read more >Show details >


Organizacja realizująca projekty artystyczne i z dziedziny animacji kultury, których uczestnikami są uchodźcy, mniejszości etniczne i migranci mieszkający w Polsce.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

ul. Mordechaja Anielewicza 6woj. mazowieckie
http://www.polin.pl/pl

godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek, niedziela 10:00-18:00
ostatnie wejście na wystawę stałą 16:30
sobota 10:00-20:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 22 47 10 301
Centrum edukacji i kultury, platforma dialogu społecznego, miejsce odbywania się wielu warsztatów i spotkań.
Read more >Show details >

Muzeum Historii Żydów Polskich jest inicjatywą Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i stanowi nowoczesną, multimedialną prezentację tysiąca lat wspólnych historycznych doświadczeń Żydów i Polaków, od średniowiecza po czasy współczesne. Jest także centrum przywracającym wiedzę o bogactwie kultury polskich Żydów oraz znaczeniu ich dorobku i tradycji dla współczesnego świata.Fundacja Ternopilska

96-300 Żyrardów
ul. Narutowicza 32/6
woj. mazowieckie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. + 48 (46) 854 80 15
Fax + 48 (46) 854 80 15
Fundacja zrzesza ukraińskich migrantów i działa na rzecz ich praw i promocji kultury ukraińskiej w Polsce.
Read more >Show details >

Fundacja oferuje tłumaczenia także przysięgłe,  lektoraty języka ukraińskiego i rosyjskiego prowadzi infolinie oraz punkty konsultacyjne dla migrantów.
Konsultacje telefoniczne udzielają:
?    Marija Jakubowycz - (+48) 502 979 088
?    Andrij Kornijczuk ? (+48) 788 162 528
W każdy wtorek w siedzibie Fundacji Ternopilska w godzinach 10:00 ? 16:00 są prowadzone bezpłatne konsultacje stacjonarne, w kwestii spraw związanych z legalizacją pobytu poradnictwem zawodowym, studiom, kwestiach kupna mieszkania czy korzystania z usług bankowych.
Fundacja prowadzi także projekt Europejski Klub Czytelnika, mający na celu zapoznać imigrantów z krajem w którym mieszkają, organizuje Kluby Czytelnika, gdzie poprzez wspólne czytanie literatury poznają się mieszkańcy wielu narodowości. Ponadto w Bibliotece Wielokulturowej przy ul. Meissnera 5 Rumla w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie znajduje się ok. 500  książek w języku ukraińskim  przekazanych przez Fundację.  

Fundacja Sztuki Arteria

ul. Siennicka 3
04-005 Warszawawoj. mazowieckie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 48 880 628 585
Fax 48 (22) 205 04 55
Fundacja organizuje wiele przedsięwzięć kulturalnych także włączających w działanie migrantów
Read more >Show details >

Jednym z projektów Fundacji Sztuki Arteria jest realizacja działań Loesje International), która wspiera przedsięwzięcia grup w innych krajach i współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, angażuje się w inicjatywy na rzecz wolności słowa, tolerancji, kreatywności. Prowadzi szkolenia, międzynarodowe wymiany i warsztaty kreatywnego pisania tekstów.

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki

Gwiaździsta 27 lok. 63
01-651 Warszawa


woj. mazowieckie
Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 501 318 949
Działania Fundacji obejmują przygotowanie cudzoziemców, pracowników firm międzynarodowych i ich rodzin do życia i pracy w Polsce.
Read more >Show details >

Organziacja prowadzi działania majace na celu  wsparcie w adaptacji dzieci i młodzieży odmiennej kulturowo w polskiej szkole; wsparcie procesów zarządzania w zespołach zróżnicowanych kulturowo; budowanie porozumienia w społecznościach lokalnych zróżnicowanych kulturowo. W swoich działaniach skupia się głównie na dzieciach - od dwóch lat prowadzi zajęcia z zakresu edukacji międzykulturowej dla przedszkolaków i uczniów warszawskich szkół.
Aktualnie Fundacje prowadzi projekt Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola, projekt skierowany jest do Zespołu Szkół w Mrokowie. W ramach działań projektowych przewidziane są konsultacje kulturowe, tłumaczenie dokumentów szkolnych na język wietnamski i chiński, organizacja dodatkowych lekcji języka polskiego  dla dzieci cudzoziemskich, zatrudnienie asystentów kulturowych oraz szkolenia dla nauczycieli. W ramach projektu zostaną zorganizowane także warsztaty akulturacyjne dla uczniów cudzoziemskich, których celem jest rozwiązanie problemów społeczno-kulturowych oraz ułatwienie adaptacji kulturowej oraz Forum nauczycielskie, którego celem jest wymiana doświadczeń z zakresu pracy w wielokulturowej szkole.
Projekt potrwa do czerwca 2015

Fundacja Przypłwy Kultury

ul. Miedziana 12 lok. 46, Warszawawoj. mazowieckie
http://przyplywkultury.pl/
ul. Miedziana 12 lok. 46, Warszawa
Fundacja Przypłwy Kultury
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 534-312-911
Fax +48 534-312-911
Fundacja prowadzi projekty na rzecz promowania wielokulturowości i dialogu międzykulturowego a także edukacji filmowej.
Read more >Show details >

Fundacja prowadzi takie projekty jak "wielokulturowe lato w mieście" czy Festiwal Kultury Wietnamskiej.

Dom Ukraiński w Warszawie

ul. Zamenhofa 1, Warszawawoj. mazowieckie
http://www.naszwybir.pl/
Ukraiński Dom – to jest miejsce otwarte dla wszystkich Ukraińców, Polaków oraz innych chętnych do współpracy.
Read more >Show details >

Odbywają się w Domie różnorodne spotkania, kulturalne wydarzenia i itp. Na razie Dom Ukraiński jest otwarty w każdy weekend. W ciągu tygodnia tylko wtedy, kiedy są zaplanowane jakieś wydarzenia.

Co soboty i co niedzieli działa klub dla dzieciaków „Rękawiczka”, głównym celem klubiku jest integracja dzieci i rodziców, zapoznanie ich z ukraińskimi kulturą i językiem.

W każdą niedziele w Domie Ukraińskim zbiera się Klub Ukraińskich Kobiet, wszystkie spotkania klubu są poświecone jakimś ważnym pytaniom lub problemom.

Często są to spotkania z ekspertami z różnych dziedzin. Klub Ukraińskich Kobiet prowadzi też swój własny chór „Kalyna”. W 2015 planuje się tak, żeby Dom Ukraiński był otwarty dla gości każdego dnia.


Dom Ukraiński i fundacja „Nasz Wybór” serdecznie zapraszają do współpracy i wymiany ideami inne organizacje.


Patronem Domu Ukraińskiego jest Western Union

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamiń

Centrum Kultury Jidysz

Plac Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa

woj. mazowieckie
Tel. (22) 620 62 81
Tel. (22) 620 70 25
Teatr wystawiający sztuki w jidysz i po polsku. Założony w 1950 r. jest jedynym współcześnie działającym teatrem żydowskim w Polsce.
Read more >Show details >

Jak głosi opowieść, już w 1836 roku próbowano stworzyć teatr żydowski. Po dwóch tygodniach występów, carskie władze zakazały działalności na scenie, gdyż w repertuarze znalazła się polska pieśń patriotyczna.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.