Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

W wielu przypadkach może zdarzyć się tak, że urząd będzie wymagał od nas przetłumaczenia dokumentów urzędowych, procesowych czy wszelkich innych, w których wymagane jest oficjalne poświadczenie zgodności przekładu z oryginałem, czyli głownie, zaświadczeń aktu urodzenia, oświadczeń, testamentów itp. Po odpisy takich dokumentów musimy zgłosić się do tłumacza przysięgłego. Może on również poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Tłumaczenie poświadczane jest pieczęcią z imieniem i nazwiskiem tłumacza, językiem, którym operuje oraz numerem jego pozycji na liście tłumaczy przysięgłych.
Tłumaczowi przysięgłemu możemy również zlecić tłumaczenia ustne lub poświadczenie zgodności z oryginałem kopii oraz odpisów dokumentów obcojęzycznych.

 

GDZIE SZUKAĆ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO?

W razie konieczności skorzystania z usług tłumacza przysięgłego, warto zajrzeć na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie znajduje się oficjalna lista tłumaczy przysięgłych: Strona Ministerstwa Sprawiedliwości

 

CENY TŁUMACZEŃ PRZYSIĘGŁYCH

Ceny tłumaczeń przysięgłych są górnie określone przez Ministra Sprawiedliwości. W specjalnym   rozporządzeniu określono stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:


1) za stronę tłumaczenia na język polski:


a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - 23 zł,
b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 24,77 zł,
c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - 30,07 zł.
d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 33,61 zł;
2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:
a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 30,07 zł,
b) na inny język europejski i na język łaciński - 35,38 zł,
c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - 40,69 zł,
d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 49,54 zł.


  • Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki podwyższa się o 100 %.

  • Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodzenie wynosi 30 % stawki przewidzianej za tłumaczenie strony.


Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczeniową i powiększoną o 30 %, a w postępowaniu przyspieszonym o 100 %.

Stawki podwyższa się o 25% w przypadkach:

  • jeśli do tłumaczenia przekażemy teksty, które zawierają frazeologię i terminologię specjalistyczną,
  • są sporządzone odręcznie, są trudne do odczytania z powodu zniszczenia lub uszkodzenia tekstu

 

 

*PODSTAWA PRAWNA:

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.).