Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

W wielu przypadkach może zdarzyć się tak, że urząd będzie wymagał od nas przetłumaczenia dokumentów urzędowych, procesowych czy wszelkich innych, w których wymagane jest oficjalne poświadczenie zgodności przekładu z oryginałem, czyli głownie, zaświadczeń aktu urodzenia, oświadczeń, testamentów itp. Po odpisy takich dokumentów musimy zgłosić się do tłumacza przysięgłego. Może on również poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Tłumaczenie poświadczane jest pieczęcią z imieniem i nazwiskiem tłumacza, językiem, którym operuje oraz numerem jego pozycji na liście tłumaczy przysięgłych.
Tłumaczowi przysięgłemu możemy również zlecić tłumaczenia ustne lub poświadczenie zgodności z oryginałem kopii oraz odpisów dokumentów obcojęzycznych.

 

GDZIE SZUKAĆ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO?

W razie konieczności skorzystania z usług tłumacza przysięgłego, warto zajrzeć na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie znajduje się oficjalna lista tłumaczy przysięgłych: Strona Ministerstwa Sprawiedliwości

 

CENY TŁUMACZEŃ PRZYSIĘGŁYCH

Ceny tłumaczeń przysięgłych są górnie określone przez Ministra Sprawiedliwości. W specjalnym   rozporządzeniu określono stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:


1) za stronę tłumaczenia na język polski:


a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - 23 zł,
b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 24,77 zł,
c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - 30,07 zł.
d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 33,61 zł;
2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:
a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 30,07 zł,
b) na inny język europejski i na język łaciński - 35,38 zł,
c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - 40,69 zł,
d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 49,54 zł.


  • Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki podwyższa się o 100 %.

  • Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodzenie wynosi 30 % stawki przewidzianej za tłumaczenie strony.


Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczeniową i powiększoną o 30 %, a w postępowaniu przyspieszonym o 100 %.

Stawki podwyższa się o 25% w przypadkach:

  • jeśli do tłumaczenia przekażemy teksty, które zawierają frazeologię i terminologię specjalistyczną,
  • są sporządzone odręcznie, są trudne do odczytania z powodu zniszczenia lub uszkodzenia tekstu

 

 

*PODSTAWA PRAWNA:

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.).Skomentuj

I am trying to contact Izabela Bakalarska to translate my birth certificate from German to Polish And am trying to contact Anna Justyna Arczewska or Justyna Anna Arczewska to translate my marriage certificate from Spanish to Polish. I must have these documents translated for Polish registration. This website was forwarded to me by Joanna Rybołowicz-Woźniak, Ambassador ConsularDivision , Washington,DC.
Завірений переклад документів з української мови - присяжний перекладач Станіслава Войцєховська : www.tlumacz-ua.pl

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.