Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

ABC wynajmu

Wynajęcie mieszkania w Warszawie może być dla cudzoziemca nie lada wyzwaniem, jednak przy znajomości odpowiednich zasad, może to być o wiele łatwiejsze. Na początek garść faktów dotyczących standardowych stawek obowiązujących na warszawskim rynku wynajmu.

Koszty zależą od wielkości mieszkania i jego lokalizacji. Zdecydowanie najdroższe są lokale w Śródmieściu, na Mokotowie, Woli i Żoliborzu. Najtańsze mieszkania można znaleźć w podwarszawskich dzielnicach: Ursus, Białołęka, Wawer, Wesoła. Jeżeli zależy nam na szybkim dojeździe do centrum, warto rozejrzeć się za mieszkaniem na Ursynowie, Ochocie, Bielanach, Bemowie i Włochach, Pradze.

W dobrym standardzie i lokalizacji mieszkanie 1-pokojowe można wynająć za średnio 1600-1700 zł miesięcznie, mieszkanie 2-pokojowe to około 1800-2000 zł, a 3-pokojowe 2300-2500 zł miesięcznie.

Przeglądając ogłoszenia należy pamiętać, że do czynszu dochodzą opłaty licznikowe (prąd, gaz i woda), których wysokość zależy od użytkowników mieszkania. Przy użytkowaniu przez 1-2 osoby trzeba doliczyć około 200-300 złotych miesięcznie. W ogłoszeniach często jest zaznaczone, czy cena zawiera czynsz z opłatami.

Należy również pamiętać, że do zapłaty za pierwszy miesiąc trzeba doliczyć także kaucję, która zazwyczaj stanowi równowartość miesięcznej opłaty za wynajem lokalu. Jest to tzw. opłata zabezpieczająca. Ewentualne szkody w mieszkaniu są pokrywane właśnie z tych środków. Kaucja jest zwracana w dniu opuszczenia lokalu przez wynajmującego.
Warto podpisać umowę najmu, która jest zabezpieczeniem obu stron. Cudzoziemiec zawierając umowę, powinien podać dokładne dane osobowe, wraz z numerem dokumentu, którym się posługuje Umowa zazwyczaj jest zawierana na określony czas, wymienia się w niej cenę wynajmu mieszkania, obowiązek wpłacenia kaucji oraz okres wypowiedzenia. Trzeba pamiętać, że każda umowa może być aneksowana.

Jak szukać mieszkania

Standardowo większość osób szuka mieszkania, przeglądając ogłoszenia w gazetach lub w Internecie. Do najbardziej znanych portali internetowych dotyczących wynajmu należy zaliczyć Gumtree.pl, Gratka.pl, Tablica.pl. Przeglądając ogłoszenia, należy zwracać uwagę, czy mieszkanie wynajmowane jest bezpośrednio (czyli od właściciela), czy pośrednio. W tym drugim przypadku oferta dotyczy wynajmu przez Biura Pośrednictwa Nieruchomości, co może wiązać się z koniecznością zapłacenia prowizji. Szukając mieszkania, trzeba nastawić się, że nie zawsze będzie to łatwy proces.  Często zdarza się, że właściciele słysząc, iż wynajmujący jest cudzoziemcem, mówią, że oferta jest aktualna. Aby zwiększyć szanse na spotkanie z właścicielem na oględziny, warto poprosić znajomych Polaków, a by wykonali w Twoim imieniu telefon. Umówienie na spotkanie to jednak połowa sukcesu. Zapotrzebowanie na mieszkania w Warszawie jest ogromne i panuje w tym zakresie duża konkurencja wśród chętnych. Na miejscu może okazać się, że cena wzrosła, a w mieszkaniu jest jeszcze para chętnych, którzy negocjują z właścicielem. Zapotrzebowanie na mieszkania w Warszawie jest ogromne i to nie ty wybierasz mieszkanie, tylko mieszkanie wybiera Ciebie. Należy być jednak dobrej myśli i uzbroić się w cierpliwość, a poszukiwanie mieszkania zakończy się sukcesem.

Meldunek

Wynajmując pokój czy mieszkanie, trzeba nastawić się, że właściciele zwykle nie chcą meldować osób, którym wynajmują lokal – problem ten dotyczy zarówno cudzoziemców, jak i Polaków. Jedynym wyjściem w tej sytuacji wydaje się zbudowanie dobrych relacji z właścicielem i nadzieja, iż wtedy będzie on bardziej chętny do zameldowania cudzoziemca, tym bardziej, że w jego przypadku meldunek jest kluczowy dla ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (tzw. karta pobytu). W rozmowach z właścicielem, warto mu uświadomić, że równie łatwo można zameldować, jak i wymeldować lokatora wynajmującego mieszkanie (meldunek załatwia się w urzędzie dzielnicy właściwym dla miejsca zamieszkania). Innym sposobem na meldunek jest również poproszenie znajomych Polaków o zameldowanie cudzoziemca w ich mieszkaniu.

Informacje dla uchodźców i osób starających się status uchodźcy

Cudzoziemiec starający się o status uchodźcy w Polsce  ma prawo do decyzji o zamieszkaniu  poza ośrodkiem. W tym celu  do Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu ds. Cudzoziemców może złożyć wniosek o wsparcie finansowe . W ramach „świadczenia  pieniężnego" przyznaje się 25 zł na dzień na osobę, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium RP wraz z małżonkiem lub  małoletnimi dziećmi, wysokość świadczenia pieniężnego na każdego członka rodziny na dzień wynosi, w przypadku rodziny składającej się z:
- dwóch członków - 20 zł;
- trzech członków - 15 zł;
- czterech i więcej członków - 12,50 zł.

Świadczenie wypłacane jest raz w miesiącu, do 15. dnia każdego miesiąca, w ośrodku,
który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania cudzoziemca lub za pomocą przekazu pocztowego na wskazany adres.

Przyznanie lokalu komunalnego

Cudzoziemcy posiadający już status uchodźcy i mieszkający w Warszawie, mogą ubiegać się o przyznanie lokalu komunalnego, który jest znacznie tańszy (rocznie miasto przeznacza na ten cel do 5 lokali). W tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego do Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Dzielnicy, na terenie której mieszkamy. Należy się jednak liczyć z długim okresem oczekiwania na decyzje trwającą nawet kilka lat  oraz pamiętać, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania cała procedura oczekiwania zaczyna się od początku. Oto lista urzędów dzielnicy w Warszawie:

 

Tymczasowy dach nad głową

W Warszawie działa również kilka noclegowni, gdzie na wypadek nagłej utraty dachu nad głową, można znaleźć schronienie.

Targówek,  ul. Lniana 1
Włochy, ul. Łopuszańska 17
Białołęka, ul. Marywilska 44
Praga Północ,  ul. Kijowska  22
Wola, ul. Przyce 17A, ul. Potrzebna 55
Bemowo ul. Dywizjonu 303 113D
Ochota ul. Mszczonowska 5,
Praga Południe ul. Dudziarska 1B

Kupno mieszkania

Cudzoziemiec nie musi posiadać żadnego statusu prawnego w Polsce, aby móc kupić samodzielny lokal mieszkalny, czyli mieszkanie.  Oznacza to, że cudzoziemiec, który posiada w Polsce wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie potrzebuje zezwolenia, aby kupić mieszkanie. Zezwolenia takiego również nie potrzebuje cudzoziemiec, który nie przebywa w Polsce, a chce kupić mieszkanie. Zakupiony lokal powinien jednak być przeznaczony tylko do celów mieszkalnych, a nie użytkowych – w tym drugim przypadku konieczne jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych.
Zezwolenie MSW jest niezbędne  także w  przypadku, gdy cudzoziemiec chce kupić dom. Wyjątkiem od tej reguły objęte są osoby, które mieszkają w Polsce od co najmniej 5 lat od udzielenia im zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z posiadania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych zwolniony jest również cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i mieszkający w Polsce co najmniej 2 lata od momentu udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który chce nabyć dom, który będzie stanowić wspólność ustawową małżonków.
Uwaga: Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych jest niezbędne w każdym  przypadku zakupu, gdy  nieruchomość położona jest w strefie nadgranicznej lub  grunty rolne przekraczają  powierzchnię 1 hektara.
W przypadku, gdy cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia na zakup nieruchomości – zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Nie ma określonego wzoru wniosku; można go nawet napisać odręcznie. Oprócz danych wnioskodawcy, dokument powinien zawierać:

  • Oznaczenie nieruchomości, czyli jej położenie, numer ewidencyjny, powierzchnię, nr księgi wieczystej;
  • Określenie formy prawnej nabycia – np. czy jest to kupno, darowizna czy spadek;
  • Informację o celu nabycia – np. na wynajem, na sprzedaż, do zamieszkania, do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Informację o możliwościach nabycia – w przypadku spadku i darowizny – testament i umowa zobowiązująca do zawarcia umowy darowizny.

Do wniosku trzeba dołączyć kopie dokumentów, takich jak:

  • Dowód osobisty, paszport, a jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to także wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej;
  • Odpis księgi wieczystej nieruchomości;
  • Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej;
  • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego albo ze studium (trzy ostatnie punkty nie dotyczą nabycia lokalu stanowiącego odrębną własność);
  • Oświadczenie zbywcy, że wyraża wolę zbycia nieruchomości, albo umowa przedwstępna podpisana między zbywcą i nabywcą.


Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, a obcojęzyczne – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty dotyczące nieruchomości powinny być wystawione nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem wniosku. Nie wolno zapomnieć o dołączeniu dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 1570 zł. Bez niej wniosek zostanie zwrócony bez rozpatrzenia. Opłata podlega zwrotowi w razie niewydania zezwolenia, ale tylko na wniosek strony.

Urząd Dzielnicy Włochy

al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
woj. mazowieckie
poniedziałki 8.00-18.00, od wtorku do piątku 8.00-16.00
tel. (22) 443 44 44
fax (22) 443 42 03

Urząd Dzielnicy Wola

Al. Solidarności 90,
01-003 Warszawawoj. mazowieckie
poniedziałki 8.00-18.00, od wtorku do piątku 8.00-16.00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 504 83 00 (03)

Urząd Dzielnicy Wesoła

05-075 Warszawa - Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 33
woj. mazowieckie
http://www.wesola.waw.pl/nowa/index.php
poniedziałki 8.00-18.00, od wtorku do piątku 8.00-16.00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 773 60 00
fax 22 773 60 99

Urząd Dzielnicy Wawer

ul. Żegańska 1
04-713 Warszawawoj. mazowieckie
http://www.wawer.warszawa.pl/
poniedziałki 8.00-18.00, od wtorku do piątku 8.00-16.00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 4437000
tel. 22 4436920
fax 22 4437042

Urząd Dzielnicy Warszawa-Wilanów

ul. St. Kostki Potockiego 11
02-958 Warszawahttp://www.wilanow.pl
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

W poniedziałek dyżur Wydziału Obsługi Mieszkańców do godziny 18.00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 116 87 24
tel. 22 858 75 18
fax 22 642 76 43
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Stanowiska obsługi bezpośredniej:

dowody osobiste i ewidencja ludności - 22 116 87 33, 22 116 87 34, 22 116 87 35
Rejestracja pojazdów 22 116 87 36, 22 116 87 37
Prawo jazdy - 22 116 87 30, 22 116 87 31
CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - 22 116 87 28
Geodezja i nieruchomości - 22 116 87 38
Infrastruktura i drogownictwo - 22 116 87 39
Ochrona środowiska - 22 116 87 39
Architektura - 22 116 87 40
Zasoby lokalowe - 22 116 87 40

Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów

ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
http://www.mokotow.waw.pl/
od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 - 16.00 w każdy dzień tygodnia.
tel. (22) 56 51 400 - centrala
tel. (22) 56 51 516 - informacja

Urząd Dzielnicy Ursus

pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
woj. mazowieckie
http://www.ursus.warszawa.pl/index.php?dzial=aktualnosci
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00
Uwaga: w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 pełnią dyżury pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 4786000 - centrala

Urząd Dzielnicy Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa


woj. mazowieckie
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/
poniedziałki-piątki: 8.00-16.00

w poniedziałki w godzinach 16:00-18:00
pełnią dyżury pracownicy
Wydziału Obsługi Mieszkańców
i Delagtury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 699 80 00 - Centrala:
tel. (22) 699 82 09 - Informacja

Urząd Dzielnicy Rembertów

al. gen. A. Chruściela 28
04-401 Warszawa
woj. mazowieckie
http://www.rembertow.waw.pl/
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
tel. (22) 44 33 889
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Aby zapewnić mieszkańcom możliwość załatwiania spraw w Urzędzie w dogodnym dla nich czasie, komórki organizacyjne Urzędu prowadzące bezpośrednią obsługę mieszkańców tj. Wydział Obsługi Mieszkańców, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich pracują: w poniedziałki w godz. 8.00 - 18.00. Kasa Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy jest czynna w godzinach: poniedziałek 8.00 - 17.45,

z przerwą 13.00 - 14.00, wtorek - piątek 8.00 - 15.45, z przerwą 13.00 - 14.00

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


http://www.pragapld.waw.pl/
Poniedziałek: 8:00 - 18:00*
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00
tel. (22) 338 00 00 - centrala
tel. (22) 338 08 08, (22) 338 08 00 - informacja
fax (22) 338 08 88
Czytaj dalej >widok szczegółowy >


*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:
- Wydziału Obsługi Mieszkańców
- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego
- Urzędu Stanu Cywilnego


Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Urząd dzielnicy Praga Północ

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawawoj. mazowieckie
http://www.praga-pn.waw.pl/page/
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 590 00 00
fax 22 590 00 04

Urząd Dzielnicy Ochota

ul. Grójecka 17a,
02-021 Warszawa
woj. mazowieckie
http://www.urzadochota.waw.pl/page/index.php
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00, dyżur poniedziałek: 16.00 - 18.00

Urząd Dzielnicy Bielany

ul. Stefana Żeromskiego 29
01-882 Warszawawoj. mazowieckie
http://www.bielany.waw.pl/page/
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 373 33 33
tel. (22) 373 31 49

Urząd Dzielnicy Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 70


woj. mazowieckie
http://www.bemowo.waw.pl/
Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek-Piątek: 8.00-16.00
tel. (22) 533-75-21
tel. 533-79-05
fax (22) 53 37 550
W Dzielnicowych Urzędach m.st. Warszawy można składać m.in. wniosek o zameldowanie na pobyt stały oraz o zwarcie umowy najmu mieszkania komunalnego.
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

 

w poniedziałki po 16.00 pracują komórki odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z interesantami czyli:

* Wydział Obsługi Mieszkańców
* stanowiska kasowe w Wydziałach Budżetowo-Księgowych
* Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
* punkt przyjmowania wniosków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (parter)


Punkt Obsługi Mieszkańców (stacja metra centrum)

Stacja Metra Centrum
Anresola w podziemiach
Lokal 2002woj. mazowieckie
poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 19.30. Przerwa w godzinach 15.30 - 16.00.
W punkcie Obsługi Mieszkańców przy Stacji Metra Centrum, cudzoziemcy mogą pobrać i złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na: zamieszkanie na czas oznaczony i osiedlenie się.
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

 

Lista wniosków, które można złożyć:

1. Wniosek o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego

2. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej

3. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

4. Wniosek w sprawie wydania wtórnika prawa jazdy

5. Wniosek w sprawie wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej

6. Wniosek w sprawie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

7. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na wniosek zainteresowanej osoby a dotyczący jej danych.

8. Wniosek w sprawie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

9. Cudzoziemcy - wnioski o udzielenie zezwolenia na:

* zamieszkanie na pobyt czasowy

* pobyt stały

* pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

 

Szczegółowe informacje w sprawach cudzoziemców można uzyskać pod następującymi adresami:

* http://www.mazowieckie.pl/

zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

* http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1141

zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

* http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1137

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

* http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1143

 

źródło: um.warszawa.pl (http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/artykuly-sprawy-urzedowe/ogolnomiejski-punkt-obslugi-mieszkancow)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

ul. Marywilska 44C
03-042 Warszawawoj. mazowieckie
poniedziałek - piątek 8.00 ? 16.00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 614 70 00
tel. (22) 300 20 40
fax (22) 614 70 00 wew. 42

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Warszawy

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawawoj. mazowieckie
poniedziałki 8.00-18.00, od wtorku do piątku 8.00-16.00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 487 13 01
fax (22) 487 13 02

Urząd Dzielnicy Żoliborz

ul. Juliusza Słowackiego 6/8,
01-627 Warszawa


woj. mazowieckie
poniedziałki 8.00-18.00, od wtorku do piątku 8.00-16.00
tel. (22) 207-14-15
fax (22) 560 12 13

Urząd Dzielnicy Ursynów

Al. KEN 61 (metro "Imielin")
02-777 Warszawawoj. mazowieckie
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
tel. 22 54 57 100
fax 22 54 57 291

Urząd Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa

woj. mazowieckie
http://www.targowek.waw.pl/page/
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
(dodatkowo w poniedziałki do godziny 18.00 czynne są stanowiska dyżurne Wydziału Obsługi Mieszkańców, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska kasowe)
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 44 38 727 - informacja:
fax (22) 675 22 43

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.