Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Jak rozpoznać mowę nienawiści?


W sytuacjach wykorzystania mowy nienawiści wobec imigrantów, czyli podczas:
1. nadmiernego uogólniania negatywnej cechy – negatywne stereotypy grup obcych;
2. przypisywania szczególnie negatywnych cech – przypisywanie osobom lub grupom szczególnie negatywnych cech lub uczynków;
3. uwłaczającej leksyki, dehumanizacji – analogie, metafory;
4. lekceważenia– protekcjonalne traktowanie, okazywanie wyższości, niedopuszczanie do głosu;
5. wykorzystania katalogów i zestawienia – katalogi demaskujące „Żydów”;
6. używania przedmiotów nienawiści – mowę nienawiści wyróżnia przedmiot krytyki, zbiorowości, do których przynależność ma charakter przypisany (płeć, kolor skóry, orientacja seksualna, narodowość, etniczność, kalectwo, język ojczysty itd.)


Zwróć się do http://hejtstop.pl/

 

 

 Lub natychmiast zgłoś się na policję – 997
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa możemy złożyć:
 
 Pisemnie
 Jeśli zdecydujemy się zrobić to pisemnie, powinniśmy opisać całe zdarzenie i wysłać pismo do prokuratury (wzór zawiadomienia).


 

Ustnie:
 W tej sytuacji należy udać się do komisariatu Policji i złożyć ustne zawiadomienie. Policjant zajmujący się sprawą będzie chciał poznać wszystkie szczegóły zdarzenia, o którym informujemy. Bardzo istotne jest, że zawiadomienie MUSI zostać przyjęte.
Organy ścigania (Policja, prokurator) mogą odmówić wszczęcia śledztwa, są jednak zobowiązane do przyjęcia zawiadomienia, co oznacza, że bez wyjątku, zawsze muszą sprawę zbadać i sprawdzić (odwołaj się do art. 119, 256, 257 kodeksu karnego).  

 

Lub zadzwoń do jednej z poniższych organizacji i poproś o pomóc:

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii: Otwarta Rzeczpospolita
 
Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka.


Adres:  Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 22 828 11 21
Strona internetowa: http://www.otwarta.org/
Biuro czynne dla interesantów:
Poniedziałek-piątek 10.00 – 14.00
 

 
 Porady prawne:
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie przemocy;
 świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej  w szczególności: cudzoziemcom, w tym uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status, więźniom, małoletnim, kobietom, rodzinom adopcyjnym;


 pomoc osobom zagrożonym marginalizacją lub znajdującym się w trudnej sytuacji;
działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka; równego statusu kobiet i mężczyzn; sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji;
podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie.
 promowanie procesów partycypacji społecznej oraz wspieranie różnych grup formalnych i nieformalnych, w tym organizacji społecznych.


Adres: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa
(+48) 22 621 51 65
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://interwencjaprawna.pl/
Biuro SIP jest czynne:
w poniedziałki od 12.00 do 16.00
we wtorki od 10.00 do do 16.00
w środy od 10.00 do 19.00
w czwartki od 10.00 do 16.00
w piątki od 10.00 do 16.00  
 

Fundacja „Ocalenie”
 
MISJA
Wspieranie migrantów w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.
– Pomoc
W Warszawie i Łomży zapewniają bezpłatną specjalistyczną pomoc dla cudzoziemców. Stosują indywidualne podejście do klienta oraz wysoką dbałość o standardy pomocy specjalistycznej i ogólnej.
– Edukacja
Prowadzą warsztaty, szkolenia, kursy językowe i zawodowe dla przeróżnych grup, m.in. służb mundurowych, pracowników administracji, NGO, cudzoziemców, wolontariuszy, studentów, dzieci i młodzież.
– Kultura

Adres w Warszawie: (godziny otwarcia: 9:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku):
ul. Koszykowa 24, lokal 1 (I piętro)
00-553 Warszawa
Telefon: +48 22 828 04 50
Fax: +48 22 828 50 54
Adres e-mail: biuro[at]ocalenie.org.pl
Strona internetowa: http://ocalenie.org.pl/

Adres w Łomży: (godziny otwarcia: 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku):
ul Sadowa 8
18-400 Łomża
Telefon: +48 86 214 16 57

 

red. Anastasiia Kovalyshyna