Dodał: |
Aktualizacja: |

  Mieszkając w Warszawie lub w każdym innym miejscu w Polsce, należy pamiętać, że czasami możemy spotkać na naszej drodze oszustów chcących wykorzystać nieznajomość przepisów lub języka polskiego wśród cudzoziemców. Aby uniknąć ewentualnych problemów, warto poznać kilka zasad, które ułatwią nam życie w Polsce.

Po pierwsze – praca. Należy pamiętać, że jeśli decydujemy się na zatrudnienie na czarno (bez umowy), narażamy się na ryzyko oszustw. Wielu cudzoziemców, a nawet Polaków pracujących na czarno, zostało oszukanych i nie otrzymało wynagrodzenia za wykonane obowiązki. Najgorsze jest to, że w takim wypadku nie ma możliwości dochodzenia swoich praw. Dopiero podpisana umowa o pracę daje możliwość zaskarżenia pracodawcy w Państwowej In­spekcji Pracy, a w przypadku umowy cywilnoprawnej (dzieło, zlecenie) – możliwość złożenia pozwu do sądu.

Po drugie – wynajem mieszkania. Decydując się na wynajem, należy podpisać umowę z właścicielem – pozwoli to nam na ochronę naszych praw. Podpisanie dokumentu nie musi być jednak gwarancją bezpieczeństwa – należy bardzo dokładnie sprawdzić, czy zawarte w nim postanowienia są dla nas korzystne. Warto także pamiętać o zbieraniu rachunków za zużywany gaz, wodę, prąd, czy ogrzewanie (tzw. media). Często bowiem co miesiąc lub dwa pobierana jest tylko uśredniona zaliczka za ich zużycie, a dopiero potem, na podstawie liczników, sporządzane jest zbiorcze podsumowanie, na podstawie którego należy dopłacić kwotę za zbyt duże zużycie lub odwrotnie – otrzymuje się zwrot za niewykorzystaną pulę. Taki system może stwarzać ryzyko nadużyć ze strony nieuczciwych właścicieli mieszkań, dlatego tak kluczowe jest zbieranie rachunków potwierdzających zużycie wody, czy gazu w danym okresie.

Po trzecie – nieuczciwi pośrednicy. Wielu cudzoziemców, w skomplikowanej procedurze legalizującej pobyt w Polsce, czuje, iż potrzebne jest im wsparcie prawnika. W tym celu zwracają się do jednej z licznych kancelarii prawnych służących usługi pełnomocnictwa. Na rynku nie brakuje jednak pełnomocników, którzy zamiast realnie pomóc obcokrajowcowi, chcą tylko zarobić pieniądze. Dobrym przykładem takiego procederu była abolicja dla cudzoziemców w 2012 r., gdy w gazetach i w Internecie roiło się od ogłoszeń obiecujących pomoc w legalizacji pobytu w Polsce. Niekiedy zdarzało się jednak, że zamiast otrzymać profesjonalną i rzetelną poradę oraz reprezentację przed polskimi urzędami, cudzoziemcy mieli do czynienia z hochsztaplerami, którzy przekazywali daną sprawę z rąk do rąk lub nawet nie dopilnowywali terminów w procedurze. Warto więc znaleźć sprawdzoną kancelarię prawną, która ma stałą siedzibę oraz cieszy się dobrą reputacją. Najlepiej zasięgnąć w tej sprawie porady w organizacjach pozarządowych lub pytając znajomych cudzoziemców, którzy korzystali z pomocy zaufanej kancelarii.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.