Dodał: |
Aktualizacja: |

JĘZYK POLSKI

Nauka języka polskiego to pierwszy krok ku temu aby zostać w Polsce na dłużej. Jeśli zamierzasz znaleźć tutaj pracę, mieszkanie czy założyć rodzinę, to zapisanie się na kurs języka polskiego powinno być pierwszą decyzją jaką podejmiesz w czasie pierwszych tygodni pobytu. Polecamy szereg  szkół oferujących naukę polskiego jako obcego, warto zwrócić uwagę, że w Warszawie działa wiele organizacji pozarządowych, które oferują naukę języka bezpłatnie albo za bardzo niską opłatą, w porównaniu to kursów oferowanych przez szkoły językowe. Warto wybrać się także na Uczelnię Wyższą, gdzie także prowadzone są zajęcia przez specjalistów.

Skomentuj

I want to get polish language courses in Poland. I living in Turkey. In 2014 I finished my university studies. What I want to training of shape :For 4 months; 2 days (2 classes) in a week. How much money your language courses. I would like to begin your classes in the first week of October. But I need to come Poland in the first week of October to start your course. Certainly need a visa to come to Poland and to join your course. In summary you need to send me a visa invitation for your course.Yes, according to all this information; how you can help me? For me : Total duration of the course should be at least 3 or 4 months. And I want to get lessons a few hours of a week.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.