Dodał:Aleksandra Górecka|30 czerwca 2015 | wtorek | g. 22:40
Aktualizacja:Aleksandra Górecka|5 stycznia 2016 | wtorek | g. 12:12

Działanie na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce i za granicą; działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego,

 

Obszary działania Fundacji to:

zapobieganie przejawom nietolerancji, dyskryminacji i rasizmowi oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności zarówno w Polsce i za granicą; przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, ekonomicznej i systemowej grup szczególnego ryzyka;

niesienie pomocy humanitarnej w Polsce i za granicą;

wspieranie, upowszechnianie i propagowanie działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej oraz promującej Polskę, jej tradycje, kulturę, twórców i dorobek artystyczny;

wspieranie wolontariatu i postaw obywatelskich.

W roku 2016 Fundacja rozpoczęła realizację dwóch projektów "Refugee.5" oraz "Lotni prawnicy" W ramach projektów będą prowadzone kursy orientacji w społeczeństwie, spotkania informacyjno-edukacyjne, przedszkola i świetlice dla dzieci. Pracownicy fundacji będą udzielać także porad prawnych w ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku.
 


Adres ul. świderska 113A/20 03-128 Warszawa Polska
MiastoWarszawa
Województwomazowieckie
...

Skomentuj

prosze o informację czy prowadzicie Państwo kursy języka polskiego dla obcokrajowców, jeżeli tak to w jakim terminie i czy byłaby możliwość odbycia praktyki studenckiej dla osoby studiującej na UW nauczanie języka polskiego dla obcokrajowców z poważaniem barbara kawka

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.