Dodał: |
Oceń: 0 0

Naszą ideą jest stworzenie internetowej platformy informacyjnej dla migrantów/ek. Strona dostępna w wielu wersjach językowych ma kompleksowo odpowiadać będzie na potrzeby przybywających do Polski (a w szczególności do Warszawy lub innych miejscowości województwa mazowieckiego) migrantów w przystępny sposób przedstawiając:


•    kwestie formalne i prawne związane z pobytem w Polsce,
•    instrukcje dotyczące załatwiania spraw w lokalnych instytucjach,
•    praktyczne wskazówki na temat różnych aspektów życia codziennego w danym mieście.


Jednocześnie platforma ma sprzyjać współpracy i wymianie idei między osobami zainteresowanymi (zawodowo i/lub osobiście) tematyką migracyjną – innymi słowy ma stanowić przestrzeń komunikacji między migrantami/kami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami/kami instytucji publicznych i badaczami/kami zajmującymi się problematyką migracji.


Cel i misja przedsięwzięcia to ułatwienie migrantom/kom funkcjonowania w naszym kraju poprzez zapewnienie im wygodnego i szybkiego dostępu do wszelkich przydatnych informacji oraz - co za tym idzie – aktywizowanie  i wzmacnianie ich partycypacji w życiu publicznym.

Zamierzonym efektem jego działania są poinformowani, zintegrowani i aktywni migranci/ki oraz sprawna, dynamiczna dyskusja ekspertów.
lodz.info-migrator.pl jest jedną z odsłon ogólopolskiej wielojęzycznej platformy info-migrator.pl. Więcej informacji  [TUTAJ]