Dodał: |
Aktualizacja: |


& Czym jest platforma


Platforma składa się z serwisów skierowanych do migrantów i ekspertów zajmujących się dziedzinami związanymi z migracją, migrantami, wielokulturowością czy równym traktowaniem, a także ma ułatwiać komunikację i współpracę pomiędzy różnymi podmiotami - migrantami, organizacjami pozarządowymi, samorządem i decydentami oraz społeczeństwem przyjmującym migrantów.

Główny serwis platformy skierowany jest do migrantów i ma na celu zebranie i udostępnienie wszelkich przydatnych informacji, zarówno w kwestiach formalno-legalizacyjnych, pomocowych jak i dotyczących codziennego  życia w różnych miastach Polski. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procedur oraz dostępu do realizacji podstawowych życiowych potrzeb. Chcielibyśmy także ułatwiać aktywizację migrantów we wszystkich społecznych i kulturalnych aspektach.

W miarę rozwoju strony do platformy mogą być dodawane kolejne serwisy.

& Korzystanie ze strony


Korzystanie ze strony jest i zawsze będzie nieodpłatne.

Każdy użytkownik może:
●    Zamieszczać ogłoszenia
●    Komentować
●    Korzystać z FAQ
●    Przesyłać własne informacje na adres e-mail redakcji
●    Zgłaszać błędy na stronie, techniczne i merytoryczne, przesyłać pomysły na adres e-mail redakcji
●    Otrzymywać newsletter (po zapisaniu się)

Przesłanie informacji, zdjęć i grafik do Redakcji platformy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody ich twórcy bądź właściciela (organizatora wydarzenia, organizacji etc.) na ich bezpłatne wykorzystanie przez Redakcję platformy (w tym zamieszczenie na platformie info-migrator.pl, jej podstronach i w innych publikacjach z nią związanych). Prosimy o podanie autorów tekstów, zdjęć i grafik. Przesłane teksty, grafiki i zdjęcia mogą być opracowywane według formuły stosowanej na portalu, tłumaczone. Jednocześnie, Redakcja zastrzega sobie prawo, do usunięcia informacji, grafiki, zdjęcia jeżeli zaistnieje jakiekolwiek podejrzenie co do łamania praw autorskich.

Nieodpłatnie zamieszczamy reklamy, które dotyczą działań lokalnych społeczności migranckich lub organizacji pozarządowych

Nie publikujemy informacji nie związanych z tematyką platformy.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie wydarzeń i treść publikowanych ogłoszeń. Teksty podpisane nie muszą odzwierciedlać zdania całej redakcji.

Dokładamy starań, aby na bieżąco aktualizować opublikowane informacje, prosimy jednak o wsparcie i zgłaszanie (poprzez komentarz pod stosownym artykułem albo za pomocą poczty mejlowej) nieaktualnych informacji, nowych wiadomości, czy przydatnych dla migrantów wskazówek. Prosimy także o zgłaszanie propozycji tematów, które powinny zostać opisane na platformie.

& Dołączenie do zespołu redakcyjnego


Zapraszamy do współpracy migrantów, organizacje, ekspertów, przedstawicieli samorządów, wolontariuszy i tłumaczy. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mejlowo wraz z kilkoma zdaniami o sobie do lokalnych redakcji lub do redakcji ogólnopolskiej.

& Dołączenie kolejnych miast

 

1. Zasady


Jedna organizacja/instytucja odpowiedzialna jako koordynator lokalny, podpisuje umowę z instytucją koordynującą cały projekt. Koordynator lokalny może współpracować w koalicji z innymi organizacjami/instytucjami. Koordynator lokalny jest odpowiedzialny za prowadzenie strony wg uzgodnionych zasad i struktury strony. Koordynator lokalny musi być w stanie wykazać zdolność do prowadzenia stworzonej strony przez minimum 6 miesięcy od jej startu.

Uzupełnianie strony i praca nad nią następuje poprzez panel administracyjny. Jeden główny administrator strony lokalnej (redaktor naczelny) ma możliwość dodania dodatkowych administratorów i autorów z różnym poziomem dostępu do edycji informacji w panelu.

Koordynator lokalny zobowiązany jest do promocji strony lokalnej, do aktywnego poszukiwania źródeł finansowania (publicznych lub prywatnych) strony, zapewniających ciągłość jej funkcjonowania oraz do starań nawiązania współpracy z samorządem lokalnym i lokalnymi społecznościami migranckimi.

Konieczne może okazać się poszukiwanie i koordynacja pracy wolontariuszy - redaktorów oraz tłumaczy.

2. Nowe strony


Na każdej nowej stronie konieczne jest stworzenie kompletnej, pełnej i wszechstronnej informacji, nie tylko wybranych działów.

Konieczna jest stała aktualizacja informacji, które opublikowane zostały na stronie. Ułatwia to wbudowany system przypominający. Niektóre działy wymagają bieżącego uzupełniania, np. Aktualności, Kalendarz, inne wymagają moderacji: Ogłoszenia, komentarze etc.

Nie wszystkie strony lokalne muszą być w tych samych językach. Należy dążyć do przetłumaczenia strony lokalnej na języki, które w danym mieście są najbardziej potrzebne.
Jeśli dodawane jest tłumaczenie na język, w którym nie jest jeszcze prowadzona strona ogólnopolska konieczne jest przetłumaczenie minimum 80% informacji na stronie ogólnopolskiej podczas startu nowej lokalnej strony językowej. Każda strona lokalna musi być prowadzona jednak minimum w języku polskim i angielskim.

Wszystkie strony lokalne mogą funkcjonować samodzielnie, mogą mieć dodatkowe adresy www, np. strony lokalne mogą mieć do własnej promocji lokalne adresy na lokalnej domenie lub przejmować domeny stron o podobnej tematyce, które nie są już aktualizowane.

Możliwe są modyfikacje strony lokalnej względem innych stron lokalnych - w porozumieniu z instytucją koordynującą projekt.

3. Finansowanie


Istnieje możliwość prowadzenia strony wolontaryjnie lub finansowanie:
●    w ramach projektu własnej organizacji,
●    partnerskiego projektu z organizacją koordynującą,
●    na podstawie umowy z samorządem lokalnym,
●    sponsoring, darowizny,
●    w wyjątkowych wypadkach - współfinansowanie lub finansowanie przez organizację koordynującą.

Inne sposoby finansowania są możliwe wyłącznie w porozumieniu z organizacją koordynującą cały projekt.

W przypadku pozyskania dofinansowania należy uczestniczyć w kosztach prowadzenia platformy ogólnopolskiej i wynagrodzeniu webmastera. Pozostałe pozyskane środki należy spożytkować na działania związane z platformą - przede wszystkim jej rozwój i aktualizację.

4. Co udostępniamy


●    Gotowy system strony wraz z dostosowanym panelem administracyjnym, wsparcie webmastera.
●    Szkolenie z panelu administracyjnego przed rozpoczęciem uzupełniania informacji.
●    Promocję i ewaluację ogólnopolską serwisu.
●    Współpracę i konsultację z organizacjami z innych miast, które prowadzą podobną działalność.
●    Wsparcie podczas poszukiwania środków na rozbudowę i kontynuację działania strony lokalnej, ewentualna konsultacja pisanych wniosków o dofinansowanie, partnerstwo w projektach dotyczących platformy.