Posted: |
Updated: |

Studying in Poland

International students in Poland – statistics

Warsaw is becoming ever more popular among young immigrants who want to obtain a degree at a Polish higher education institution. According to the report “Foreign students in Poland 2013” released by the Perspektywy Education Foundation, there were as many as 29 thousand international students in Poland in 2013.

Although the number is growing, Poland is still ranked at the bottom of a list of countries internationalised in this area. Migrants studying in Poland come from 142 countries. Studying in Poland is the most attractive for Ukrainians; 9,747 students from Ukraine studied at Polish higher education institutions last year. The second largest group of foreign students are Belarusians (3,388), followed by Norwegians (1,553), Spaniards (1,1327) and Swedes (1,160). The smallest group of foreigners who want to obtain a university degree in Poland comes from Asia - 618 Chinese, 468 Taiwanese, 217 Indians, 209 Vietnamese and 201 Malaysians. The largest academic centres in Poland are Warsaw, where most foreigners study at the University of Warsaw, followed by Cracow, Wrocław and Lublin. In the academic year 2011/2012, Spaniards, Russians, Turkish, Swedes, French, Lithuanians, Vietnamese and Chinese, apart from Ukrainians and Belarusians, were among foreign students who chose Warsaw for their studies. Aside from students who choose Polish universities to complete higher education, a number of foreigners come to Poland under the European Union’s Erasmus Programme.

Comment

Hi, I am interested in learning Polish language. Please let me know how can I take admission . My phone number is +48 739665594. Thanks in advance.
I am onterested to join for the polish clsss.so would you please update about the free polish class
I am interested to join for the polish class which is going to conduct in your language school
I want to join the classes ..

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.