Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Sworn translations

In many cases, offices demand translation of the official, procedural or any other documents like birth certificates and testaments, with certification proving the quality of the sworn translation. Sworn translator can provide certified copies of these documents and attest translation and copies made by other people.

Translation is authenticated with translator’s stamp with a name, language and position on the list of sworn translators.
Sworn translator can also provide oral translations and authentication of copies in foreign languages.

The website of Ministry of Justice (Ministerstwo Sprawiedliwosci) provides a full list of sworn translators: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

Prices for sworn translations are described by Minister of Justice. Special decree describes prices for sworn translator’s services prepared on request of the court, prosecutor, the Police or municipality officers.
Prices for sworn translator’s services:
1) per page into Polish:
a) from English, German, French and Russian - 23 PLN
b) from other European language and the Latin language - 24,77 PLN
c) from non-European language which uses the Latin alphabet - 30,07 PLN
d) from non-European language which uses a non-Latin alphabet or ideograms - 33,61 PLN
2) per page from Polish:
a) English, German, French and Russian - 30,07 PLN
b) in another European language and Latin - 35,38 PLN
c) non-European language who use the Latin script - 40,69 PLN
d) non-European language who speak non-Latin alphabet or ideograms - 49,54 PLN
When the translation is prepared on the day of proceeding, on the request of client, and in summary proceedings, the price is 100% higher.
Verification and authentication of a certified copy prepared in foreign language by different person costs 30% of the price for translation of one page of text.
Remuneration for interpreters for every hour presence of an interpreter is the rate as per page translation and increased by 30%, and in summary proceedings by 100%.

If translations concern texts that contain the expert phraseology and terminology; that are handwritten; that are difficult to read because of the destruction or damage of the text, the rates are increased by 25%

Excerpt from the Regulation of the Minister of Justice of 24 January 2005 on the remuneration for sworn translators (Journal of Laws of 26 January 2005).

Comment

I am trying to contact Izabela Bakalarska to translate my birth certificate from German to Polish And am trying to contact Anna Justyna Arczewska or Justyna Anna Arczewska to translate my marriage certificate from Spanish to Polish. I must have these documents translated for Polish registration. This website was forwarded to me by Joanna Rybołowicz-Woźniak, Ambassador ConsularDivision , Washington,DC.
Завірений переклад документів з української мови - присяжний перекладач Станіслава Войцєховська : www.tlumacz-ua.pl

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.