Posted: |
Updated: |
Rate: 1 0

PESEL (this is the abbreviation for Universal Electronic System for Registration of the Population.) - it is an 11-digit, constant numeric symbol that uniquely identifies a specific individual. PESEL is suitable for, inter alia, persons residing in Poland for permanent or temporary stay lasting more than three months. This number is crucial in many situations such as in the offices and when using Polish health service.

NIP (VAT Identification Number) - a 10-digit number required to identify entities paying taxes in Poland.

ZUS (Social Security) - it is a state institution providing the social insurance in Poland (pensions, retirements, etc.)

NFZ (National Health Fund) - it is the national body responsible for managing the contributions for compulsory health insurance. NFZ logo are designated facility offering medical services in the public health service.

Resident registration - a registration in the municipal office of the person's place of stay. Registration of residence can be made for a temporary stay of three months, a temporary residence for a period longer than three months and permanent stay.

The residence card is a document confirming the identity of a foreigner living in Poland. Issued to persons who have obtained a residence permit for a fixed period, permit or EC long-term resident permit to settle. The residence card (along with a valid passport) entitles you to multiple-Polish borders crossing without having to obtain a visa.

ID card is a document of identity of a person holding Polish citizenship; the document entitles the bearer to cross the borders between the Member States of the European Union.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.